Number of the records: 1  

monografie

 1. Form, Genremonografie
  Linking entrymonographs
  NoteRozsáhlá odborná (vědecká) publikace věnovaná jednomu tématu. Vědecké dílo, které systematicky, uceleně, všestranně a podrobně pojednává o jednom, zpravidla úzce vymezeném tématu. Monografie kriticky hodnotí, syntetizuje doposud známé poznatky a přináší poznatky nové, které jsou výsledky vlastní vědecké práce autorů, předkládá závěry.
  DatabaseSoubor termínu pro formu/žánr
  References (1) - Soubor termínu pro formu/žánr
  (3) - Kompaktní disky
  (1) - Elektronický zdroj
  (5) - Elektronický zdroj - CD-ROM
  (3) - Elektronický zdroj - DVD
  (44) - E-Knihy
  (1000+) - BOOKS
  (21) - Dílové monografie
  (1) - Integrační zdroj - záznam svazku
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  form/genre

  form/genre

Number of the records: 1