Number of the records: 1  

anatomie člověka

 1. Topical termanatomie člověka
  See linkanatomie
  See alsolidské tělo
  pitva
  somatologie
  srovnávací anatomie
  Linking entryhuman anatomy
  Conspect611 - Anatomie člověka a srovnávací anatomie
  UDC611
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (4) - Soubor věcných témat
  (1) - Rešerše
  (2) - Elektronický zdroj - CD-ROM
  (1) - ARTICLES
  (312) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1