Number of the records: 1  

zpracování dat

 1. Topical termzpracování dat
  See alsodata
  digitální forenzní analýza
  kompozitní indikátory
  zpracování elektronických zdrojů
  zpracování informací
  Linking entrydata processing
  Conspect004.4/.6 - Programování. Software
  519.1/.8 - Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování
  UDC004.6 - počítače * 519.2 - statistika
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (5) - Soubor věcných témat
  (2) - Elektronický zdroj - CD-ROM
  (2) - E-Knihy
  (2) - ARTICLES
  (44) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1