Number of the records: 1  

vědecký výzkum

 1. Topical termvědecký výzkum
  See linkvýzkum vědecký
  výzkum vědecký
  See alsoASEP (databáze)
  bibliometrie
  podpora vědy a výzkumu
  scientometrie
  technický výzkum
  transfer technologií
  veřejné výzkumné instituce
  výzkumné zprávy
  věda
  vědecko-technický rozvoj
  vědeckotechnické parky
  vědecké programy
  Linking entryscientific research
  Conspect00 - Věda. Všeobecnosti. Základy vědy a kultury. Vědecká práce
  UDC001.89
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (15) - Soubor věcných témat
  (1) - Kompaktní disky
  (3) - Elektronický zdroj - CD-ROM
  (1) - E-Knihy
  (2) - ARTICLES
  (143) - BOOKS
  (8) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (9) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1