Number of the records: 1  

Sudety (Česko)

 1. Geographic nameSudety (Česko)
  See linkSudetsko (Česko)
  Sudetengebiet (Česko)
  Kraj Sudetów (Česko)
  Kraj Sudecki (Česko)
  Sudetenländer
  Sudety severní
  Sudety západní
  Sudety (župa německá)
  Sudety (Reichsgau)
  Sudetenland (Reichsgau)
  Sudetengau
  Linking entrySudetenland (Czechia)
  UDC908(437.1/.3) * 94(437)
  Nonpublic noteRegionální, po konfliktech v pohraničí v roce 1918 pojem "sudetský" přetrval jako identifikace se zbytkem německého obyvatelstva v Československu. Nicméně toto označení Němců v celém Československu až do třicátých let nebylo v tomto smyslu používáno. Žádná politická strana se po roce 1918 neoznačovala za sudetoněmeckou do doby, než s tímto pojmem začal operovat Henlein na konci roku 1933. Ve 20. a 30. letech 20. století se termín Sudety (Sudetenland) začal užívat pro většinu pohraničních oblastí Českých zemí (včetně Moravy a Slezska), kde žila až do roku 1945–1946 početná německá menšina (3 až 3,5 miliónů občanů).
  NoteÚzemně politický pojem; historické území, zahrnující pohraniční oblasti Česka, obývané do roku 1945-1946 převážně německou menšinou.
  DatabaseSoubor geografických jmen
  References (2) - Soubor geografických jmen
  (11) - Kartografický dokument
  (4) - Grafika
  (8) - Fotografie
  (1) - Hudebnina
  (2) - Kompaktní disky
  (1) - Elektronický zdroj - CD-ROM
  (5) - E-Knihy
  (31) - ARTICLES
  (378) - BOOKS
  (76) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - Dílové monografie
  (11) - Soubor fotografií
  (29) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1