Number of the records: 1  

historické tance

 1. Form, Genrehistorické tance
  See linktance historické
  dvorské tance
  tance dvorské
  See also tance
  air
  allemandy
  baletti
  besedy (hudba)
  contredanse
  couranty
  gagliardy
  gavoty
  gigue
  taneční hudba
  Linking entryhistorical dances
  DatabaseSoubor termínu pro formu/žánr
  References (12) - Soubor termínu pro formu/žánr
  (2) - Hudebnina
  form/genre

  form/genre

Number of the records: 1