Number of the records: 1  

drogová kriminalita

 1. Topical termdrogová kriminalita
  See linkkriminalita drogová
  See alsodrogová prevence
  drogová závislost
  drogy
  narkomafie
  protidrogová politika
  pašování drog
  výroba a distribuce drog
  kriminalita
  Linking entrydrug abuse and crime
  Conspect343 - Trestní právo
  343.97 - Kriminologie
  UDC343.3/.7
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (4) - Soubor věcných témat
  (3) - ARTICLES
  (12) - BOOKS
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1