Number of the records: 1  

osobní autonomie

 1. Topical termosobní autonomie
  See linkautonomie (sociologie)
  osobní nezávislost
  autonomie osobní
  nezávislost osobní
  autonomie jednotlivce
  See alsointerpersonální vztahy
  osoby se zdravotním postižením
  rozhodování
  soběstačnost
  zdravotní postižení
  Linking entrypersonal autonomy
  Conspect316.4/.7 - Sociální interakce. Sociální komunikace
  UDC316.6
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (5) - Soubor věcných témat
  (1) - E-Knihy
  (2) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1