Number of the records: 1  

kolektivní monografie

 1. Form, Genrekolektivní monografie
  See also monografie
  Linking entrycollective monographs
  DefinitionVědecké dílo 3 a více autorů, které systematicky, uceleně, všestranně a podrobně pojednává o jednom, zpravidla úzce vymezeném tématu. Monografie kriticky hodnotí, syntetizuje doposud známé poznatky a přináší poznatky nové, které jsou výsledky vlastní vědecké práce autorů, předkládá závěry. V kolektivní monografii tvoří individuální studie autorů uzavřený celek.
  DatabaseSoubor termínu pro formu/žánr
  References (1) - Soubor termínu pro formu/žánr
  (1) - Kompaktní disky
  (15) - Elektronický zdroj - CD-ROM
  (9) - Elektronický zdroj - DVD
  (52) - E-Knihy
  (1000+) - BOOKS
  (1) - Integrační zdroj - souborný záznam
  (8) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (64) - Digitalizovaný dokument
  (15) - Dílové monografie
  (3) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  form/genre

  form/genre

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.