Bookmark

Tool for further record proceeding.

article

Poměřovat, anebo nepoměřovat sociální práva? K otázce, zda lze test racionality považovat za variaci na metodu proporcionality

Červínek, Zdeněk
article