Výsledky vyhledávání

 1. Jakub Drápal: Přiměřenost peněžité sankce k majetku pachatele. Wolters Kluwer ČR, 2019 / Zdeněk Khün. Trestní právo Roč. 24, č. 237(1) (2020), s. 37
  Článek

  Článek

 2. Nebezpečná jízda a možnost jejího trestněprávního postihu / Pavel Kučera. Trestní právo Roč. 24, č. 238(2) (2020), s. 19-28
  Článek

  Článek

 3. Ortelové knihy pražského Apelačního soudu a jejich interpretace / Josef Vacek. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Vol. 66, 1 (2020), s. 77-87
  Článek

  Článek

 4. Paralely a divergencie v trestnoprávnej úprave skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie v SR a ČR / Jakub Ľorko. Trestní právo Roč. 24, č. 237(1) (2020), s. 27-34
  Článek

  Článek

 5. Pravidla smíšených bojových umění (MMA) a jejich význam pro trestní právo / Jan Dvořák. Trestní právo Roč. 24, č. 238(2) (2020), s. 8-18
  Článek

  Článek

 6. Ukládání trestů a jejich výkon : sborník příspěvků z konference pořádané PF UK a UOČR dne 4. června 2020 / Tomáš Gřivna, Hana Šimánová (eds). Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. 341 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Ukládání trestů a jejich výkon

  Kniha

 7. Opomenutí v trestním právu / Pavel Kučera. Praha : Wolters Kluwer, 2019. xi, 215 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Opomenutí v trestním právu

  Kniha

 8. Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti / Petra Masopust Šachová. V Praze : C.H. Beck, 2019. xv, 220 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti

  Kniha

 9. Trestní právo pro forenzní analýzu : vybrané teoretické okruhy / Josef Souček. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2019. 127 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Trestní právo pro forenzní analýzu

  Kniha

 10. Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty : podle § 79a až 79g trestního řádu / Petra Vítková. Praha : Wolters Kluwer, 2019. xv, 211 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty

  Kniha