Výsledky vyhledávání

 1. Opomenutí v trestním právu / Pavel Kučera. Praha : Wolters Kluwer, 2019. xi, 215 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Opomenutí v trestním právu

  Kniha

 2. Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti / Petra Masopust Šachová. V Praze : C.H. Beck, 2019. xv, 220 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti

  Kniha

 3. Trestní právo pro forenzní analýzu : vybrané teoretické okruhy / Josef Souček. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2019. 127 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Trestní právo pro forenzní analýzu

  Kniha

 4. Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty : podle § 79a až 79g trestního řádu / Petra Vítková. Praha : Wolters Kluwer, 2019. xv, 211 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty

  Kniha

 5. Adaptace českého právního řádu na zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce / Jiří Pavlík. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Vol. 65, 4 (2019), s. 27-43
  Článek

  Článek

 6. Monitoring judikatury soudů České republiky : období: červenec 2019 - říjen 2019 / Připravil: Jan Tryzna. Jurisprudence Roč. 28, č. 6 (2019), s. 45-50
  Článek

  Článek

 7. Nové pojetí legalizace výnosů z trestné činnosti v kontextu mezinárodních závazků a komparace s francouzskou právní úpravou / Sandra Brožová. Trestní právo Roč. 23, č. 236(4) (2019), s. 11-19
  Článek

  Článek

 8. Pavel Kučera: Opomenutí v trestním právu. Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 228, ISBN 978-80-7598-407-4 / Pavel Šámal. Trestní právo Roč. 23, č. 235(3) (2019), s. 41-42
  Článek

  Článek

 9. Sexuálne zneužívanie z komparatívneho pohľadu / Andrej Beleš. Trestní právo Roč. 23, č. 234(2) (2019), s. 9-17
  Článek

  Článek

 10. Tomáš Durdík, Ludmila Čírtková, Petra Vitoušová, Daniela Háková: Zákon o obětech trestných činů. Komentář. Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 465. ISBN 978-7598-109-7 / Helena Válková. Trestní právo Roč. 23, č. 234(2) (2019), s. 39-40
  Článek

  Článek