Výsledky vyhledávání

 1. Rozhodování soudu o bezplatné obhajobě / Simona Heranová. Trestní právo Roč. 24, č. 237(1) (2020), s. 3-9
  Článek

  Článek

 2. Svědek u soudu : soubor rad a informací / Zdeněk Sovák, Petra Vitoušová. [Praha] : Bílý kruh bezpečí, 2020. 26 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Svědek u soudu

  Kniha

 3. Uplatňování daňových nedoplatků v adhezním řízení, aneb, Zamyšlení nad jedním přelomovým judikátem Nejvyššího soudu / Václav Kuželík. Trestní právo Roč. 24, č. 237(1) (2020), s. 17-27
  Článek

  Článek

 4. Hodnocení  4.3/5, hodnoceno 4x
  Trestní právo procesní / Jaroslav Fenyk, Dagmar Císařová, Tomáš Gřivna a kolektiv. Praha : Wolters Kluwer, 2019. 951 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Trestní právo procesní

  Kniha

 5. Přípravné řízení dnes a zítra : sborník příspěvků z konference pořádané UOČR a FPR ZČU dne 20. června 2019 / Tomáš Gřivna, Hana Šimánová (eds). Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019. 343 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Přípravné řízení dnes a zítra

  Kniha

 6. Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty : podle § 79a až 79g trestního řádu / Petra Vítková. Praha : Wolters Kluwer, 2019. xv, 211 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty

  Kniha

 7. Adaptace českého právního řádu na zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce / Jiří Pavlík. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Vol. 65, 4 (2019), s. 27-43
  Článek

  Článek

 8. Důsledky vydání zajištěné věci poškozenému v trestním řízení / Milan Kučera. Trestní právo Roč. 23, č. 233(1) (2019), s. 12-17
  Článek

  Článek

 9. K právu poškozeného na účinné vyšetřování a možnostem jeho posílení ve světle rekodifikace trestního řádu / Denisa Coufalová. Trestní právo Roč. 23, č. 233(1) (2019), s. 17-24
  Článek

  Článek

 10. Lenka Trešlová, Ivo Škrobák: Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení. Praktický komentář. Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 200 / Miroslav Růžička. Trestní právo Roč. 23, č. 233(1) (2019), s. 27-31
  Článek

  Článek