Výsledky vyhledávání

 1. Školní zralost a dítě s SVP: v praxi mateřské školy / Jana Boháčová, Ilona Hulínová-Mihalcová, Karolína Jarešová, Aleš Jirásek, Kateřina Konvalinová, Barbora Loudová Stralczynská, Eva Neumannová, Jana Šámalová. Praha : Raabe, [2019]. 154 stran
  Počet ex. : 2, z toho volných 1
  Školní zralost a dítě s SVP: v praxi mateřské školy

  Kniha

 2. Děti a problémy v chování : etopedie v praxi / Miluše Hutyrová a kol.. Praha : Portál, 2019. 207 stran
  Počet ex. : 3, z toho volných 0
  Děti a problémy v chování

  Kniha

 3. Specifické poruchy učení : dyslexie, dysgrafie, dysortografie / Lenka Krejčová, Zuzana Bodnárová, Kamila Šemberová, Kamila Balharová. Brno : Edika, 2018. 248 stran
  Počet ex. : 2, z toho volných 0, délka fronty rezervací 1
  Specifické poruchy učení

  Kniha

 4. Autismus v edukační praxi / Barbora Bazalová. Praha : Portál, 2017. 207 stran
  Počet ex. : 2, z toho volných 1
  Autismus v edukační praxi

  Kniha

 5. Bezstarostné roky? : kroky a krůčky předškolním věkem : poradenství pro rodiče / Anna Kucharská, Daniela Švancarová ; ilustrace: Edita Plicková. Brno : Edika, 2017. 104 stran
  Počet ex. : 2, z toho volných 0
  Bezstarostné roky?

  Kniha

 6. Základy speciální pedagogiky / Jitka Vítová. [Hradec Králové] : Wamak CZ, s.r.o., 2017. 88 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Základy speciální pedagogiky

  Kniha

 7. Krátká intervence pro uživatele konopí / autoři: Kateřina Andrlová, Eva Maierová, Klára Myšáková, Marek Grepl, Františka Chovancová. Praha : Úřad vlády České republiky, Sekretariát rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, [2016]. 91 stran
  Počet ex. : 2, z toho volných 2
  Krátká intervence pro uživatele konopí

  Kniha

 8. Člověk se sluchovým postižením / Kateřina Hádková. Praha : Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, 2016. 302 stran
  Počet ex. : 3, z toho volných 0
  Člověk se sluchovým postižením

  Kniha

 9. Služby poskytované Speciálně pedagogickým centrem klientům s narušenou komunikační schopností a klientům se sluchovým postižením / Jiřina Jehličková. Sborník příspěvků z XI. ročníku konference s mezinárodní účastí "Vysokoškolské studium bez bariér" S. 81-87
  Článek

  Článek

 10. Shody a rozdíly v poskytování poradenských služeb na jednolivých stupních škol / Alena Malinová. Sborník příspěvků z XI. ročníku konference s mezinárodní účastí "Vysokoškolské studium bez bariér" S. 41-45
  Článek

  Článek