Výsledky vyhledávání

 1. Soudce : časopis Soudcovské unie České republiky. Praha : Soudcovská unie České republiky, 1996-
  Soudce

  Časopis

 2. Jakub Drápal: Přiměřenost peněžité sankce k majetku pachatele. Wolters Kluwer ČR, 2019 / Zdeněk Khün. Trestní právo Roč. 24, č. 237(1) (2020), s. 37
  Článek

  Článek

 3. Ortelové knihy pražského Apelačního soudu a jejich interpretace / Josef Vacek. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Vol. 66, 1 (2020), s. 77-87
  Článek

  Článek

 4. Svědek u soudu : soubor rad a informací / Zdeněk Sovák, Petra Vitoušová. [Praha] : Bílý kruh bezpečí, 2020. 26 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Svědek u soudu

  Kniha

 5. Ukládání trestů a jejich výkon : sborník příspěvků z konference pořádané PF UK a UOČR dne 4. června 2020 / Tomáš Gřivna, Hana Šimánová (eds). Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. 341 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Ukládání trestů a jejich výkon

  Kniha

 6. Principy dobré správy / Karel Černín. Praha : Wolters Kluwer, 2019. xiv, 224 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Principy dobré správy

  Kniha

 7. Lidská důstojnost : kritická reflexe jejího postavení a funkcí v ústavním právu / Filip Horák. Praha : Leges, 2019. 123 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Lidská důstojnost

  Kniha

 8. Zpráva o konání 10. justičního semináře v Hradci Králové / Ignác Antonín Hrdina. Revue církevního práva Roč. 25, č. 76(3) (2019), s. 129-130
  Článek

  Článek

 9. Soudní dohled / Radek Visinger. Praha : Wolters Kluwer, 2019. xvi, 361 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Soudní dohled

  Kniha

 10. 1. U kterých funkcionářů soudů a státních zastupitelství má být zákonem upraveno jejich funkční období a na jak dlouhou dobu? 2. Mohou být v případě uplynutí funkčního období znovu jmenováni do téže funkce? / Daniela Zemanová, Jan Lata, Ladislav Derka, Libor Vávra. Trestní právo Roč. 23, č. 236(4) (2019), s. 2-3
  Článek

  Článek