Výsledky vyhledávání

 1. Soudní rozhledy : rozhodnutí soudů České republiky. Praha : C. H. Beck, 1995-
  Soudní rozhledy

  Časopis

 2. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů / Matěj Řičánek. V Praze : C.H. Beck, 2019. xvi, 160 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

  Kniha

 3. Co vlastně přináší kontroverzní rozsudek SDEU ve věci Coman? / Richard Král. Jurisprudence Roč. 28, č. 1 (2019), s. 39-42
  Článek

  Článek

 4. Judikatura SDEU k DPH / Olga Hochmannová. Dotazy z praxe / kolektiv autorů. Praha : Svaz účetních České republiky, 2019. 64 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0, prezenčně 1
  Judikatura SDEU k DPH

  Kniha

 5. K otázce možnosti ochrany chuti potraviny autorským právem / David Štros. Průmyslové vlastnictví Roč. 29, č. 1 (2019), s. 32-35
  Článek

  Článek

 6. K otázce rozsahu ochrany zeměpisného označení a označení původu zemědělských produktů a potravin a posouzení zásahu do práv k takovým označení použitím obrazových prvků / David Štros. Průmyslové vlastnictví Roč. 29, č. 4 (2019), s. 138-142
  Článek

  Článek

 7. K otázce užití loga Evropské unie pro ekologickou produkci, na výrobky pocházející ze zvířat, která byla poražena pro účely náboženských rituálů bez předchozího omráčení / Alena Kunicová. Průmyslové vlastnictví Roč. 29, č. 5 (2019), s. 191-193
  Článek

  Článek

 8. Lex societatis vs. Lex fori concursus v rakúskom medzinárodnom práve súkromom / Dominik Králik. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Vol. 65, 3 (2019), s. 133-152
  Článek

  Článek

 9. Volba práva ve spotřebitelských smlouvách v kontextu rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci Verein für Konsumenteninformation v Amazon EU Sàrl / Helena Skalská. Jurisprudence Roč. 28, č. 1 (2019), s. 28-38
  Článek

  Článek

 10. Změny společné obchodní politiky po posudku Soudního dvora EU k dohodě o volném obchodu EU-Singapur / Ondřej Svoboda. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Vol. 65, 2 (2019), s. 91-102
  Článek

  Článek