Výsledky vyhledávání

 1. Lidskoprávní mechanismy na úrovni EU a otázky související / Naděžda Šišková. Praha : Wolters Kluwer, 2021. 314 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Lidskoprávní mechanismy na úrovni EU a otázky související

  Kniha

 2. Soudní rozhledy : rozhodnutí soudů České republiky. Praha : C. H. Beck, 1995-
  Soudní rozhledy

  Časopis

 3. Zahraniční bojovníci a možnosti jejich trestněprávního postihu / Anna Richterová. Praha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021. 189 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Zahraniční bojovníci a možnosti jejich trestněprávního postihu

  Kniha

 4. Dočasná opatření dle čl. 78 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie ve světle judikatury Soudního dvora EU / Markéta Křižáková. Jurisprudence Roč. 29, č. 6 (2020), s. 10-17
  Článek

  Článek

 5. K otázce příslušnosti soudů pro ochranné známky Společenství (ochranné známky Evropské unie) ve sporu o porušení ochranné známky Společenství (Evropské unie) při reklamě a nabízení výrobků k prodeji na internetu a na platformách sociálních médií / David Štros. Průmyslové vlastnictví Roč. 30, č. 1 (2020), s. 25-31
  Článek

  Článek

 6. K otázce výkladu pojmu adresa ve smyslu čl. 8 odst. 2 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES / David Štros. Průmyslové vlastnictví Roč. 30, č. 4 (2020), s. 132-137
  Článek

  Článek

 7. Právo na rovné zacházení : deset let antidiskriminačního zákona / editor Martin Šmíd. Praha : Wolters Kluwer, 2020. 324 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Právo na rovné zacházení

  Kniha

 8. Soudní dvůr EU rozhodl ve věci Sky v. SkyKick o nemožnosti prohlásit ochrannou známku za neplatnou z důvodu nejasností a nepřesností v seznamu výrobků s služeb / Miroslav Černý. Průmyslové vlastnictví Roč. 30, č. 3 (2020), s. 101-110
  Článek

  Článek

 9. Soudní dvůr EU rozhodl, že autorskoprávní ochrana se vztahuje i na funkční tvary za podmínky, že jsou originálními díly ve smyslu předchozí judikatury / Miroslav Černý. Průmyslové vlastnictví Roč. 30, č. 4 (2020), s. 128-131
  Článek

  Článek

 10. Soudní dvůr EU ve věci C-567/18 Coty Germany v. Amazon rozhodl, že pokud Amazon pouze skladuje zboží porušující práva z ochranné známky v rámci jeho on-line tržiště Amazon Marketplace, nedochází tím ze strany Amazonu k porušení práv z této ochranné známky / Miroslav Černý. Průmyslové vlastnictví Roč. 30, č. 5 (2020), s. 170-176
  Článek

  Článek