Výsledky vyhledávání

 1. Soudní judikatura z oblasti: občanského, obchodního a pracovního práva : rozhodnutí soudů ČR vydávaná ve spolupráci se soudci Nejvyššího soudu. Praha : Codex Bohemia, 1997-
  Soudní judikatura z oblasti: občanského, obchodního a pracovního práva

  Časopis

 2. Soudní rozhledy : rozhodnutí soudů České republiky. Praha : C. H. Beck, 1995-
  Soudní rozhledy

  Časopis

 3. Zahraniční bojovníci a možnosti jejich trestněprávního postihu / Anna Richterová. Praha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021. 189 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Zahraniční bojovníci a možnosti jejich trestněprávního postihu

  Kniha

 4. Abeceda rodinného práva / Daniela Kovářová. Praha : Wolters Kluwer, 2020. xix, 275 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Abeceda rodinného práva

  Kniha

 5. Covid-19 : přijatá opatření a náhrada újmy / Ivo Keisler, Andrej Lobotka, Lenka Kotulková. Praha : Wolters Kluwer, 2020. xvi, 301 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Covid-19

  Kniha

 6. Czech perspective on the validity of international arbitration clauses contained in an exchange of emails under the New York convention / Petr Bříza. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Vol. 66, 4 (2020), s. 143-155
  Článek

  Článek

 7. Dovolání s akcentem na ústavněprávní konformitu / Antonín Stanislav. Praha : Wolters Kluwer, 2020. xi, 111 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Dovolání s akcentem na ústavněprávní konformitu

  Kniha

 8. K výkonu práv vlastníka ochranné známky osobou s dominantním postavením na trhu / Jiří Macek. Průmyslové vlastnictví Roč. 30, č. 2 (2020), s. 58-69
  Článek

  Článek

 9. K vymezení soutěžního záměru jednající osoby ve sporu z nekalé soutěže / Jiří Macek. Průmyslové vlastnictví Roč. 30, č. 6 (2020), s. 214-218
  Článek

  Článek

 10. Odpovědnost za vady předmětu koupě či díla v NOZ a aktuální judikatuře / Petr Čech. Reklamace v účetnictví / Lenka Dvořáková. Praha : Svaz účetních České republiky, z.s., 2020. 64 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Odpovědnost za vady předmětu koupě či díla v NOZ a aktuální judikatuře

  Kniha