Výsledky vyhledávání

 1. Rozhodnutí prezidenta EPÚ ze dne 21. prosince 2018, týkající se refundace mezinárodního rešeršního poplatku, kdy EPÚ jedná jako orgán pro mezinárodní rešerši ; Rozhodnutí prezidenta EPÚ ze dne 21. prosince 2018, týkající se refundace rešeršního poplatku podle čl. 9(2) Poplatkového řádu / Emil Jenerál. Průmyslové vlastnictví Roč. 29, č. 2 (2019), s. 58-61
  Článek

  Článek

 2. Internet jako zdroj stavu techniky v praxi Evropského patentového úřadu / Emil Jenerál. Průmyslové vlastnictví Roč. 28, č. 3 (2018), s. 97-101
  Článek

  Článek

 3. Ke sdělení Evropského patentového úřadu ze dne 8. března 2017, týkajícího se nakládání s vyjádřeními k výsledkům dřívějších rešerší vypracovaných EPÚ jako orgánem pro mezinárodní rešerši ("PCT Direct") / Emil Jenerál. Průmyslové vlastnictví Roč. 28, č. 2 (2018), s. 69-71
  Článek

  Článek

 4. Airbnb a jeho dopad na bydlení ve městech a na cestovní ruch : rešerše : evidenční číslo 21-2018 / zpracovala Martina Sanetrníková. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, 2018. 1 online zdroj (6 stran)
  Airbnb a jeho dopad na bydlení ve městech a na cestovní ruch

  Rešerše

 5. Berthe Morisotová : rešerše : evidenční číslo 8-2018 / zpracovala Jana Halamová. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, 2018. 1 online zdroj (5 stran)
  Berthe Morisotová

  Rešerše

 6. Dopravní výchova : rešerše : evidenční číslo 9-2018 / zpracovala Martina Sanetrníková. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, 2018. 1 online zdroj (7 stran)
  Dopravní výchova

  Rešerše

 7. Druhá kariéra profesionálního vojáka AČR : rešerše : evidenční číslo 4-2018 / zpracovala Martina Sanetrníková. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, 2018. 1 online zdroj (9 stran)
  Druhá kariéra profesionálního vojáka AČR

  Rešerše

 8. Historie Lékárny U Orla : rešerše : evidenční číslo 33-2018 / zpracovala Martina Sanetrníková. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, 2018. 1 online zdroj (4 strany)
  Historie Lékárny U Orla

  Rešerše

 9. Komorbidita poruch příjmu potravy a užívání návykových látek a možnosti psychoterapie : rešerše : evidenční číslo 26-2018 / zpracovala Jana Halamová. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, 2018. 1 online zdroj (7 stran)
  Komorbidita poruch příjmu potravy a užívání návykových látek a možnosti psychoterapie

  Rešerše

 10. Kvalita spánku u zdravotníků ve směnném provozu : rešerše : evidenční číslo 31-2018 / zpracovala Martina Sanetrníková. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, 2018. 1 online zdroj (9 stran)
  Kvalita spánku u zdravotníků ve směnném provozu

  Rešerše