Výsledky vyhledávání

 1. Internet jako zdroj stavu techniky v praxi Evropského patentového úřadu / Emil Jenerál. Průmyslové vlastnictví Roč. 28, č. 3 (2018), s. 97-101
  Článek

  Článek

 2. Ke sdělení Evropského patentového úřadu ze dne 8. března 2017, týkajícího se nakládání s vyjádřeními k výsledkům dřívějších rešerší vypracovaných EPÚ jako orgánem pro mezinárodní rešerši ("PCT Direct") / Emil Jenerál. Průmyslové vlastnictví Roč. 28, č. 2 (2018), s. 69-71
  Článek

  Článek

 3. Ke sdělení Evropského patentového úřadu ze dne 3. března 2017, týkajícího se vydávání prozatímního stanoviska doprovázejícího výsledky dílčí rešerše / Emil Jenerál. Průmyslové vlastnictví Roč. 27, č. 4 (2017), s. 129-130
  Článek

  Článek

 4. Adaptace klienta po příchodu do pobytového zařízení : rešerše : evidenční číslo: 11-2017 / zpracovala Martina Sanetrníková. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, 2017. 1 online zdroj (4 strany)
  Adaptace klienta po příchodu do pobytového zařízení

  Rešerše

 5. Administrativní zátěž zdravotnického personálu v České republice a ve Velké Británii a její dopady na kvalitu a dostupnost péče : rešerše : evidenční číslo: 27-2017 / zpracovala Martina Sanetrníková. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, 2017. 1 online zdroj (8 stran)
  Administrativní zátěž zdravotnického personálu v České republice a ve Velké Británii a její dopady na kvalitu a dostupnost péče

  Rešerše

 6. Agrotechnický postup pěstování měsíčku lékařského a máty a náklady na produkci : rešerše : evidenční číslo: 13-2017 / zpracovala Martina Sanetrníková. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, 2017. 1 online zdroj (7 stran)
  Agrotechnický postup pěstování měsíčku lékařského a máty a náklady na produkci

  Rešerše

 7. Aktivity se psem pro rozvoj zodpovědného chování v předškolním věku : rešerše : evidenční číslo: 53-2017 / zpracovala Martina Sanetrníková. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, 2017. 1 online zdroj (5 stran)
  Aktivity se psem pro rozvoj zodpovědného chování v předškolním věku

  Rešerše

 8. Bezbariérová přístupnost dopravních staveb : rešerše : evidenční číslo: 38-2017 / zpracovala Martina Sanetrníková. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, 2017. 1 online zdroj (6 stran)
  Bezbariérová přístupnost dopravních staveb

  Rešerše

 9. Dětská práce ve vybraných regionech světa : rešerše : evidenční číslo: 19-2017 / zpracovala Jana Halamová. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, 2017. 1 online zdroj (5 stran)
  Dětská práce ve vybraných regionech světa

  Rešerše

 10. Devalvace pacienta v nemocnici : rešerše : evidenční číslo: 36-2017 / zpracovala Jana Halamová, Martina Sanetrníková. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, 2017. 1 online zdroj (6 stran)
  Devalvace pacienta v nemocnici

  Rešerše