Výsledky vyhledávání

 1. Český Krumlov : neplatícím vstup zakázán! / Oldřich Brož. Praha : Lika klub, 2019. 93 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Český Krumlov

  Kniha

 2. Trestní právo : (soubor zákonů) /Česko. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., [2019]. 597 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Trestní právo

  Kniha

 3. 100 otázek a odpovědí. GDPR a Zákoník práce / Eva Dandová, Ladislav Jouza, Eva Sedláková, Antonín Daněk, Olga Bičáková, R.W. Fetter. Český Těšín : Poradce, [2019]. 126 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  100 otázek a odpovědí

  Kniha

 4. Jak se dělá kniha : příručka pro nakladatele / Vladimír Pistorius. Příbram : Pistorius & Olšanská, 2019. 272 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Jak se dělá kniha

  Kniha

 5. Trestní právo pro forenzní analýzu : vybrané teoretické okruhy / Josef Souček. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2019. 127 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Trestní právo pro forenzní analýzu

  Kniha

 6. Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech : podrobný výklad všech způsobů skončení a rozvázání pracovního poměru : navazující problematika odstupného, podpory v nezaměstnanosti, doručování písemností a dalších otázek : soudní judikatura, praktické návody a příklady z praxe / Bořivoj Šubrt, Michal Vrajík. Olomouc : ANAG, [2019]. 247 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech

  Kniha

 7. Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo. Praha : Ministerstvo vnitra, 2009-
  Časopis

  Časopis

 8. Praktická personalistika : odborný dvouměsíčník. Olomouc : Anag, spol. s r.o., 2014-
  Časopis

  Časopis

 9. Trestní právo a právní stát : sborník příspěvků z konferencí pořádaných Unií obhájců ČR v letech 2017-2018 / Tomáš Gřivna, Hana Šimánová (eds). Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019. 287 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Trestní právo a právní stát

  Kniha

 10. Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák: Česká kanonistika / Jan Beránek. Revue církevního práva Roč. 24, č. 71(2) (2018), s. 103-104
  Článek

  Článek