Výsledky vyhledávání

 1. Dovolená včera, dnes a zítra : vývoj pracovněprávních podmínek na území českých zemí a Slovenska od středověku dodnes / Richard Blatný. Praha : Study Hub Online s.r.o., 2022. 342 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Dovolená včera, dnes a zítra

  Kniha

 2. In memoriam Zdeněk Masopust / Helena Jermanová (ed.). Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022. viii, 293 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  In memoriam Zdeněk Masopust

  Kniha

 3. Kouzelnické a čarodějnické procesy v českých zemích a ve střední Evropě / Petr Kreuz. Dolní Břežany : Scriptorium, 2022. 531 stran, xxxii stran obrazových příloh
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Kouzelnické a čarodějnické procesy v českých zemích a ve střední Evropě

  Kniha

 4. Obligace z kontraktu : smlouva a její vymahatelnost v římském právu / Petr Bělovský. Praha : Auditorium, 2022. 384 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Obligace z kontraktu

  Kniha

 5. Poslední utopie : lidská práva v dějinách / Samuel Moyn ; z anglického originálu Last utopia: human rights in history ... přeložili Přemysl Houda a Veronika Houdová. V Praze : Rybka Publishers, 2022. 387 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Poslední utopie

  Kniha

 6. Právněhistorické studie. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1955-
  Právněhistorické studie

  Časopis

 7. Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy : vybrané otázky / Ondřej Horák a kolektiv. Praha : Leges, 2021. 178 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy

  Kniha

 8. Bez zpěvu a bez zvonění : dekriminalizace sebevraždy mezi sekularizací a medikalizací v 17.-19. století / Daniela Tinková. Praha : Argo, 2021. 498 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Bez zpěvu a bez zvonění

  Kniha

 9. Ignác Antonín Hrdina: O hraběti Šporkovi, jeho Kuksu a Královédvorsku (šporkovská a kukská miscellanea) / Jan Beránek. Revue církevního práva Ročník 27, 85(4) (2021), strana 95-97
  Článek

  Článek

 10. Kanonické právo jako aplikovaná ekleziologie / Stanislav Přibyl. Revue církevního práva Ročník 27, 82(1) (2021), strana 41-55
  Článek

  Článek