Výsledky vyhledávání

 1. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační schopnosti : dílčí část / Renata Vrbová a kol.. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. 143 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační schopnosti

  Kniha

 2. Narušená komunikační schopnost a speciální vzdělávání / Renata Mlčáková, Jaromír Maštalíř, Zuzana Melounová, Klára Rybaříková. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. 188 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Narušená komunikační schopnost a speciální vzdělávání

  Kniha

 3. Výzkum specifických parametrů řeči, jazyka, komunikace a orofaciálních procesů v kontextu logopedické diagnostiky a terapie : využití kvalitativních, kvantitativních a experimentálních metod v logopedii / Kateřina Vitásková a kolektiv. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. 209 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Výzkum specifických parametrů řeči, jazyka, komunikace a orofaciálních procesů v kontextu logopedické diagnostiky a terapie

  Kniha

 4. Rozvoj verbálního chování : jak učit děti s autismem a jinými neurovývojovými poruchami / Mary Lynch Barbera a Tracy Rasmussen ; předmluva Mark L. Sundberg ; do češtiny přeložili Helena Vaďurová, Vladimír Vaďura. Brno : Masarykova univerzita, 2018. 207 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Rozvoj verbálního chování

  Kniha

 5. Kompendium klinické logopedie : diagnostika a terapie poruch komunikace / Karel Neubauer a kol.. Praha : Portál, 2018. 767 stran
  Počet ex. : 2, z toho volných 0, délka fronty rezervací 1
  Kompendium klinické logopedie

  Kniha

 6. Rohlík, auto, dům : rozvoj řeči dítěte s narušenou komunikační schopností / Renata Škaloudová ; ilustrace Monika Šťastná. Praha : Portál, 2018. 61 stran
  Počet ex. : 2, z toho volných 2
  Rohlík, auto, dům

  Kniha

 7. Komunikační, jazykové a orofaciální procesy v logopedii / Kateřina Vitásková a kol.. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2018. 158 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Komunikační, jazykové a orofaciální procesy v logopedii

  Kniha

 8. Interdisciplinární přístup v rané logopedické intervenci / Ilona Bytešníková. Brno : Masarykova univerzita, 2017. 262 stran
  Počet ex. : 2, z toho volných 0
  Interdisciplinární přístup v rané logopedické intervenci

  Kniha

 9. Neurovývojové a neurodegenerativní příčiny poruch komunikace / Karel Neubauer, Lenka Pospíšilová a kol.. Hradec Králové : Gaudamus, 2017. 147 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Neurovývojové a neurodegenerativní příčiny poruch komunikace

  Kniha

 10. Pragmatická jazyková rovina u osob s poruchami autistického spektra : (hodnocení pragmatické jazykové roviny u osob s poruchami autistického spektra z pohledu logopeda) / Kateřina Vitásková a Lucie Kytnarová. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. 162 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Pragmatická jazyková rovina u osob s poruchami autistického spektra

  Kniha