Výsledky vyhledávání

 1. Vokologie I : funkční diagnostika a léčba hlasových poruch / Martin Kučera, Marek Frič a kolektiv. Praha : Akademie múzických umění v Praze, 2019. 225 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Vokologie I

  Kniha

 2. Výzkum specifických parametrů řeči, jazyka, komunikace a orofaciálních procesů v kontextu logopedické diagnostiky a terapie : využití kvalitativních, kvantitativních a experimentálních metod v logopedii / Kateřina Vitásková a kolektiv. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. 209 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Výzkum specifických parametrů řeči, jazyka, komunikace a orofaciálních procesů v kontextu logopedické diagnostiky a terapie

  Kniha

 3. Kompendium klinické logopedie : diagnostika a terapie poruch komunikace / Karel Neubauer a kol.. Praha : Portál, 2018. 767 stran
  Počet ex. : 2, z toho volných 0, délka fronty rezervací 1
  Kompendium klinické logopedie

  Kniha

 4. Výzkum poruch a odchylek komunikační schopnosti a orofaciálního systému z logopedického hlediska / Kateřina Vitásková a kolektiv. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. 206 stran
  Počet ex. : 2, z toho volných 2
  Výzkum poruch a odchylek komunikační schopnosti a orofaciálního systému z logopedického hlediska

  Kniha

 5. Hlasová terapie / Jitka Vydrová a kolektiv ; editor: Viktor Chrobok. Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2017. 232 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Hlasová terapie

  Kniha

 6. Posuzování verbální a neverbální složky komunikace ve speciálněpedagogické praxi : výsledky partikulárních výzkumných šetření / Kateřina Vitásková a kolektiv. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 132 s.
  Počet ex. : 2, z toho volných 2
  Posuzování verbální a neverbální složky komunikace ve speciálněpedagogické praxi

  Kniha

 7. Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých / Zsolt Cséfalvay, Viktor Lechta a kol. ; [ze slovenštiny přeložila Magda Wdowyczynová]. Praha : Portál, 2013. 228 s.
  Počet ex. : 2, z toho volných 1
  Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých

  Kniha

 8. Foniatrie - hlas / Jakub Dršata a kolektiv ; editor Viktor Chrobok ; [ilustrace Josef Bavor]. Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2011. 321 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Foniatrie - hlas

  Kniha

 9. Tajemství lidského hlasu / Vojtěch Mišun. V Brně : VUTIUM, 2010. 391 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Tajemství lidského hlasu

  Kniha

 10. Rady ke zpívání, aneb, Co může zpěvákům poradit odborný lékař / Jitka Vydrová. Praha : Práh, 2009. 159 s.
  Počet ex. : 3, z toho volných 2
  Rady ke zpívání, aneb, Co může zpěvákům poradit odborný lékař

  Kniha