Výsledky vyhledávání

 1. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační schopnosti : dílčí část / Renata Vrbová a kol.. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. 143 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační schopnosti

  Kniha

 2. Čeština v afázii : teorie a empirie / Eva Flanderková. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. 157 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Čeština v afázii

  Kniha

 3. Výzkum specifických parametrů řeči, jazyka, komunikace a orofaciálních procesů v kontextu logopedické diagnostiky a terapie : využití kvalitativních, kvantitativních a experimentálních metod v logopedii / Kateřina Vitásková a kolektiv. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. 209 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Výzkum specifických parametrů řeči, jazyka, komunikace a orofaciálních procesů v kontextu logopedické diagnostiky a terapie

  Kniha

 4. Rozvoj verbálního chování : jak učit děti s autismem a jinými neurovývojovými poruchami / Mary Lynch Barbera a Tracy Rasmussen ; předmluva Mark L. Sundberg ; do češtiny přeložili Helena Vaďurová, Vladimír Vaďura. Brno : Masarykova univerzita, 2018. 207 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Rozvoj verbálního chování

  Kniha

 5. Školní zralost a odklady školní docházky / Eva Dandová, Jana Kropáčková, Hana Nádvorníková, Daniela Pravcová, Irena Příkazská. Praha : Raabe, [2018]. 146 stran
  Počet ex. : 3, z toho volných 2
  Školní zralost a odklady školní docházky

  Kniha

 6. Osoby se zdravotním postižením v sociologickém výzkumu. Vydavatelství Univerzity Palackého 2018. 106
  Osoby se zdravotním postižením v sociologickém výzkumu

  E-kniha

 7. Činnosti k rozvoji řečových dovedností dětí v předškolním vzdělávání / Marta Kryčová. Praha : Raabe, [2018]. 206 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Činnosti k rozvoji řečových dovedností dětí v předškolním vzdělávání

  Kniha

 8. Kompendium klinické logopedie : diagnostika a terapie poruch komunikace / Karel Neubauer a kol.. Praha : Portál, 2018. 767 stran
  Počet ex. : 2, z toho volných 0
  Kompendium klinické logopedie

  Kniha

 9. Rohlík, auto, dům : rozvoj řeči dítěte s narušenou komunikační schopností / Renata Škaloudová ; ilustrace Monika Šťastná. Praha : Portál, 2018. 61 stran
  Počet ex. : 2, z toho volných 2
  Rohlík, auto, dům

  Kniha

 10. Komunikační, jazykové a orofaciální procesy v logopedii / Kateřina Vitásková a kol.. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2018. 158 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Komunikační, jazykové a orofaciální procesy v logopedii

  Kniha