Výsledky vyhledávání

 1. Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha : SPN, 1992-
  Biologie, chemie, zeměpis

  Časopis

 2. Cizí jazyky : časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům. Praha : SPN, 1991-
  Cizí jazyky

  Časopis

 3. Český jazyk a literatura : časopis pro metodiku českého jazyka. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1959-
  Český jazyk a literatura

  Časopis

 4. Geografické rozhledy : výuka a popularizace geografie, ekologická výchova. Praha : Česká geografická společnost, 1991-
  Geografické rozhledy

  Časopis

 5. Od praxe k teorii a zpět ve vyučování češtině / Marie Čechová, Martina Spěváčková (eds.). Plzeň : Západočeská univerzita, 2019-2021. 2 svazky (220; vi, 403 stran)
  Od praxe k teorii a zpět ve vyučování češtině

  Kniha

 6. Učitel matematiky. Praha : Jednota českých matematiků a fyziků, 1992-
  Učitel matematiky

  Časopis

 7. Didaktika výchovy ke zdraví a bezpečí v kontextu kurikulární reformy a učitelského vzdělávání / Miroslava Kovaříková, Eva Marádová. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020. 182 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Didaktika výchovy ke zdraví a bezpečí v kontextu kurikulární reformy a učitelského vzdělávání

  Kniha

 8. Arnica : acta rerum naturalium didactica : časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, 2011-
  Arnica

  Časopis

 9. Civilia : revue pro oborovou didaktiku společenských věd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra společenských věd, 2011-
  Časopis

  Časopis

 10. Historický vývoj výuky mateřského jazyka u žáků se zrakovým postižením = Historical development of Czech language teaching for pupils with visual impairment / Klára Eliášková. [Praha] : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020. 218 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Historický vývoj výuky mateřského jazyka u žáků se zrakovým postižením

  Kniha