Výsledky vyhledávání

 1. Řízení v prvním stupni : civilní proces z pohledu účastníka / Karel Svoboda. V Praze : C.H. Beck, 2019. xxix, 682 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Řízení v prvním stupni

  Kniha

 2. Žaloba v civilním řízení / Karel Svoboda. Praha : Wolters Kluwer, 2019. xiii, 217 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Žaloba v civilním řízení

  Kniha

 3. Strategie civilního procesu / Aleš Rozehnal. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. 258 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Strategie civilního procesu

  Kniha

 4. Civilní právo procesní / Radka Zahradníková a kolektiv. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. 621 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Civilní právo procesní

  Kniha

 5. Směnka v soudním řízení / Radim Chalupa. Praha : Leges, 2017. 256 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Směnka v soudním řízení

  Kniha

 6. Občanský soudní řád : komentář / Karel Svoboda, Petr Smolík, Jiří Levý, Renáta Šínová a kolektiv. V Praze : C.H. Beck, 2017. xxv, 1601 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0, prezenčně 1
  Občanský soudní řád

  Kniha

 7. Pojmové znaky civilního procesu / Radka Zahradníková. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. 279 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Pojmové znaky civilního procesu

  Kniha

 8. Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí / Kateřina Čuhelová. Praha : Wolters Kluwer, 2016. xi, 114 stran
  Počet ex. : 2, z toho volných 1
  Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí

  Kniha

 9. Předběžná opatření v civilním řízení / Vít Hrnčiřík. V Praze : C.H. Beck, 2016. xvii, 254 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Předběžná opatření v civilním řízení

  Kniha

 10. Odůvodnění civilního rozsudku / Pavel Vrcha. Praha : Leges, 2016. 167 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Odůvodnění civilního rozsudku

  Kniha