Výsledky vyhledávání

 1. Pekař a Mommsen : zhodnocení a perspektiva / Marek Fapšo. Z Českého ráje a Podkrkonoší : vlastivědná ročenka Sv. 33 (2020), s. 17-35
  Článek

  Článek

 2. Kurt Oberdorffer: archivář ve vedení Říšské župy Sudety / Eduard Mikušek. Konference archivářů České republiky. Německá okupační správa v letech 1938-1945 S. 201-210
  Článek

  Článek

 3. Rudolf Schreiber a proměny archivní struktury v prvních letech nacistické okupace / Jiří Němec. Konference archivářů České republiky. Německá okupační správa v letech 1938-1945 S. 32-43
  Článek

  Článek

 4. Jan Kilián - Robert Rebitsch - Milan Svoboda a kol. Hermann Hallwich 1838-1913. Historik, politik, byrokrat, sběratel a básník / Miloslava Melanová. Fontes Nissae = Prameny Nisy Roč. 17, č. 2 (2016), s. 133-134
  Článek

  Článek

 5. Gustav Edmund Pazaurek a dějiny regionu: příspěvek k historii německého dějepisectví v českých zemích = Gustav Edmund Pazaurek and regional history: A contribution to the evolution of the German historiography in Czech lands / Jan Virt. Fontes Nissae = Prameny Nisy Roč. 18, č. 1 (2017), s. [34]-45
  Článek

  Článek

 6. Frýdlantské osobnosti. 2. díl, Julius Helbik [i.e. Helbig] - historik / Iva Beranová. Frýdlantský zpravodaj Roč. 24, č. únor (2015), s. 10
  Článek

  Článek

 7. Hermann Hallwich 1838-1913 : historik, politik, byrokrat, sběratel a básník / Jan Kilián, Robert Rebitsch, Milan Svoboda a kol.. Praha ; Scriptorium, 2015. 238 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Počet ex. : 2, z toho volných 2
  Hermann Hallwich 1838-1913

  Kniha

 8. 150. výročí narození Gustava Edmunda Pazaurka / Text: Kateřina Nora Nováková. Čtvrtletník Severočeského muzea v Liberci Č. léto (2015), s. 5
  Článek

  Článek

 9. Z červnového kalendáře / Ladislav Smejkal. Městské noviny Č. červen (2015), s. 8
  Článek

  Článek

 10. Hermann Hallwich a Liberec / Milan Svoboda. Kilián, Jan. Hermann Hallwich 1838-1913 : historik, politik, byrokrat, sběratel a básník S. 38-54
  Článek

  Článek