Výsledky vyhledávání

 1. Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie / Tomáš Fecák. Praha : Wolters Kluwer, 2015-2021. 2 svazky (xvii, 530; xvi, 267 stran)
  Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie

  Kniha

 2. The application of the Charter of Fundamental Rights of the EU by the German Federal Constitutional Court with references to the other federal courts / Rainer Arnold, Lukas Cerny. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Vol. 64, 4 (2018), s. 65-77
  Článek

  Článek

 3. Základné právo jednotlivca na účinnú súdnu ochranu upravené v článku 47 Charty základných práv EU a možnosti jeho uplatnenia v konaniach pred súdmi Európskej únie / Dominika Becková. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Vol. 64, 4 (2018), s. 167-179
  Článek

  Článek

 4. In varietate concordia - článek 22 Listiny základních práv EU / Martina Brčáková. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Vol. 64, 4 (2018), s. 155-166
  Článek

  Článek

 5. Vnitřní bezpečnost Evropské unie : prostor svobody, bezpečnosti a práva / Radka Druláková, Markéta Votoupalová. V Praze : Vysoká škola ekonomická v Praze, nakladatelství Oeconomica, 2018. 233 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Vnitřní bezpečnost Evropské unie

  Kniha

 6. Listina základních práv EU jako měřítko pro vnitrostátní legislativu? / Jan Grinc. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Vol. 64, 4 (2018), s. 11-18
  Článek

  Článek

 7. Charta základných práv EÚ a prekonanie samo obmedzujúceho prístupu Ústavného súdu SR v konaniach o súlade právnych predpisov / Martina Jánošíková. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Vol. 64, 4 (2018), s. 79-87
  Článek

  Článek

 8. Nejasný osud Dohody o Jednotném patentovém soudu a jednotném patentu / Emil Jenerál. Průmyslové vlastnictví Roč. 28, č. 6 (2018), s. 215-227
  Článek

  Článek

 9. Listina základních práv EU v judikatuře italských soudů / Eliška Jonášová. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Vol. 64, 4 (2018), s. 125-130
  Článek

  Článek

 10. The application of the Charter of Fundamental Rights of the EU in Poland / Agnieszka Kastelik-Smaza. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Vol. 64, 4 (2018), s. 101-112
  Článek

  Článek