Výsledky vyhledávání

 1. Extradice v mezinárodním právu : formální aspekty / Helena Huclová. Praha : Wolters Kluwer, 2020. xii, 186 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Extradice v mezinárodním právu

  Kniha

 2. Ochrana žen a dětí v mezinárodním právu / Pavel Šturma, Milan Lipovský (eds.) a kol.. Praha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020. 118 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Ochrana žen a dětí v mezinárodním právu

  Kniha

 3. Bohuslav Ečer : český lovec nacistů / Michal Dudáš. Praha : Academia, 2019. 233 stran
  Počet ex. : 2, z toho volných 2
  Bohuslav Ečer

  Kniha

 4. Adaptace českého právního řádu na zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce / Jiří Pavlík. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Vol. 65, 4 (2019), s. 27-43
  Článek

  Článek

 5. Aktuálne otázky komplementarity v Rímskom štatúte Medzinárodného trestného súdu / Adrián Jalč. Trestní právo Roč. 23, č. 234(2) (2019), s. 24-31
  Článek

  Článek

 6. Evropský veřejný žalobce / Štěpán Kořínek. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Vol. 65, 4 (2019), s. 9-25
  Článek

  Článek

 7. "Kvalitativní" podmínky zločinu agrese: leadership clause a pojem zjevnosti / Milan Lipovský. Jurisprudence Roč. 28, č. 1 (2019), s. 19-28
  Článek

  Článek

 8. Právo na obhajobu v řízení vedeném Úřadem evropského veřejného žalobce / Tomáš Gřivna. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Vol. 65, 4 (2019), s. 59-65
  Článek

  Článek

 9. Úřad evropského veřejného žalobce a mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních / Přemysl Polák. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Vol. 65, 4 (2019), s. 45-58
  Článek

  Článek

 10. Zločin agrese v Římském statutu Mezinárodního trestního soudu po revizní konferenci v Kampale / Milan Lipovský. Praha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017. 148 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Zločin agrese v Římském statutu Mezinárodního trestního soudu po revizní konferenci v Kampale

  Kniha