Výsledky vyhledávání

 1. Scénáře pro strategické rozhodování a řízení : jak se efektivně vyrovnat s budoucími hrozbami a příležitostmi / Jiří Fotr, Ivan Souček. Praha : Grada Publishing, 2020. 235 stran
  Počet ex. : 2, z toho volných 0
  Scénáře pro strategické rozhodování a řízení

  Kniha

 2. Jinovatka na peřině : harrachovské kořeny Jiřího Harcuby / Kristýna Rossmannová (ed.). V Liberci : Severočeské muzeum, 2020. 85 stran
  Počet ex. : 3, z toho volných 1, prezenčně 1
  Jinovatka na peřině

  Kniha

 3. Dětská neurochirurgie v kazuistikách / Helena Homolková a kol.. Praha : Maxdorf, [2020]. 159 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Dětská neurochirurgie v kazuistikách

  Kniha

 4. Kvalita života onkologických pacientů : léčba karcinomu prostaty / Jana Katolická a kolektiv. Praha : Farmakon Press, spol. s r.o., [2020]. 48 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Kvalita života onkologických pacientů

  Kniha

 5. Raně středověké pohřebiště v Zelenči / Michal Lutovský, Jaroslav Špaček ; s příspěvky Milana Stloukala, Jiřího Hoška, Kateřiny Tomkové, Šárky Křížové a Tomáše Vaculoviče. Praha : Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 2020. 215 stran
  Počet ex. : 2, z toho volných 2
  Raně středověké pohřebiště v Zelenči

  Kniha

 6. Regiony budoucnosti : spolupráce, bezpečí, efektivita : inspirace pro rozvoj měst a regionů s příklady dobré praxe / Marek Pavlík a kolektiv. Praha : Grada, 2020. 221 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Regiony budoucnosti

  Kniha

 7. Paliativní péče v rezidenčních službách : se zaměřením na uživatele seniorského věku / Karolína Pechová, Matěj Lejsal a kol.. Tábor : Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2020. 201 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Paliativní péče v rezidenčních službách

  Kniha

 8. Mezi Terstem a Istanbulem : balkánské národy ve 20. století / Jan Rychlík, Boris Mosković, Jan Pelikán, Ladislav Hladký, Miroslav Kouba, František Šístek, Marijana Stamova, Bobi Bobev, Aneta Mihaylova, Roumiana Preshlenova, Yura Konstantinova, Kalina Peeva ; bulharské texty přeložily Jana Georgievová, Jana Klimešová a Milena Přikrylová. V Praze : Vyšehrad, 2020. 401 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Mezi Terstem a Istanbulem

  Kniha

 9. Mimořádný lidový soud v Praze (1945-1948) : retribuce jako služební úkol na hraně možností i profesní cti zaměstnanců justice / Jakub Šlouf, Daniela Němečková a kol.. Praha : Academia, 2020. 535 stran, viii stran obrazových příloh
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Mimořádný lidový soud v Praze (1945-1948)

  Kniha

 10. Volmanova vila - klenot české meziválečné literatury / Jolana Tothová, Marek Tichý, Radomíra Sedláková, Magdalena Kurfürstová. Praha : Argo, 2020. 155 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Volmanova vila - klenot české meziválečné literatury

  Kniha