Výsledky vyhledávání

 1. Jazyk a dialog : výbor z textů / Světla Čmejrková ; k vydání připravili Jana Hoffmannová a Petr Kaderka. Praha : NLN, 2019. 505 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
 2. Kdo šetří, má za tři? : diskurz šetrnosti v proměnách české společnosti / Martin Hájek, Petr Kaderka, Jiří Nekvapil a Tomáš Samec. Praha : SLON, 2019. 311 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
 3. Konceptualizace barev v narativní fikci na pozadí kvantitativních modelů / Richard Změlík. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. 317 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
 4. Časopis pro moderní filologii. Praha : Klub moderních filologů, 1911-
  Časopis pro moderní filologii

  Časopis

 5. Discourse and Interaction. Brno : Masaryk University, Faculty of Education, Department of English Language and Literature, 2008-
  Discourse and Interaction

  Časopis

 6. Jazykovědné aktuality : informativní zpravodaj českých jazykovědců. Praha : [Filosofická fakulta KU], 1965-
  Časopis

  Časopis

 7. Korpus - gramatika - axiologie : časopis pro korpusový výzkum a hodnocení jazyka = journal for corpus research and evaluation of language. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta ; 2010-
  Korpus - gramatika - axiologie

  Časopis

 8. Linguistica Brunensia. Brno : Masarykova univerzita, 2009-
  Linguistica Brunensia

  Časopis

 9. Linguistica Pragensia. Praha : Academia, 1991-
  Linguistica Pragensia

  Časopis

 10. Listy filologické = Folia Philologica : časopis pro klasická, středověká a neo-latinská studia, založený r. 1874. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1953-
  Listy filologické

  Časopis