Výsledky vyhledávání

 1. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup : pragmatistická edukační teorie a její prakticko-výzkumná implementace / Michal Černý. Brno : Masarykova univerzita, 2019. 206 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup

  Kniha

 2. Využívání digitální gramotnosti učitelů ve výuce : odborná konference sítě TTnet ČR. Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2019. 83 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Využívání digitální gramotnosti učitelů ve výuce

  Kniha

 3. Digikoalice 2019 : katalog 167 členských organizací platformy Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy : podporujeme společně rozvoj celoživotního učení dětí i dospělých s využitímdigitálních technologií : výroční almanach České národní koalice pro digitální pracovní místa. [Praha] : Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2019. 40 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Kniha

  Kniha

 4. Pedagogicko-psychologické otázky online vzdělávání / Michal Černý. Brno : Masarykova univerzita, 2018. 130 stran
  Počet ex. : 2, z toho volných 2
  Pedagogicko-psychologické otázky online vzdělávání

  Kniha

 5. Trendy a aspekty ve výuce techniky a informatiky pro potřeby mateřských a základních škol / Zdeněk Friedmann a kol.. Brno : Masarykova univerzita, 2018. 160 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Trendy a aspekty ve výuce techniky a informatiky pro potřeby mateřských a základních škol

  Kniha

 6. Automatické parametrizované generování úloh a testů / Mikuláš Gangur, Miroslav Plevný, Václav Sova Martinovský. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018. 120 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Automatické parametrizované generování úloh a testů

  Kniha

 7. Creativity and critique in online learning : exploring and examining innovations in online pedagogy / Jacqueline Baxter, George Callaghan, Jean McAvoy editors. Cham : Palgrave Macmillan, 2018. xxiii, 278 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Kniha

  Kniha

 8. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup / Michal Černý. Brno : Masarykova univerzita, 2017. 119 stran
  Počet ex. : 2, z toho volných 2
  Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup

  Kniha

 9. Technické vzdělávání na základních školách v kontextu společenských a technologických změn / Jiří Dostál, Alena Hašková, Mária Kožuchová, Jiří Kropáč, Milan Ďuriš, Jarmila Honzíková a kol.. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. 273 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Technické vzdělávání na základních školách v kontextu společenských a technologických změn

  Kniha

 10. Rozvoj pedagogických a sociálně psychologických dovedností / Eva Jarošová, Hana Lorencová a kol.. Praha : Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2017. 218 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0, délka fronty rezervací 1
  Rozvoj pedagogických a sociálně psychologických dovedností

  Kniha