Výsledky vyhledávání

 1. Negativy a diapozitivy ve sbírce SM / Markéta Lhotová. Sborník Severočeského muzea. Historia (Společenské vědy) = Acta Musei Bohemiae borealis. Historia 18-19 (2018), s. [226]-243
  Článek

  Článek

 2. Historická fotografie : sborník pro prezentaci historické fotografie ve fondech a sbírkách České republiky. V Hradci Králové : Muzeum východních Čech ; 2001-
  Historická fotografie

  Časopis

 3. Josef Klvaňa : (1857-1919) : náčrtky mého životopisu : paměti a fotografie / k vydání připravila Helena Beránková. [Brno] : Moravské zemské muzeum, 2018. 235 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
 4. Ze sbírek muzea - tentokrát s hádankou / Marek David. Muzejní čtvrtletník Roč. 15, č. 2 (2018), s. 7
  Článek

  Článek

 5. Využití fotografií z muzea pro výstavní účely / Markéta Lhotová. Čtvrtletník Severočeského muzea v Liberci Č. léto (2017), s. 3
  Článek

  Článek

 6. Josef Sudek: V ateliéru : ze sbírky negativů Ústavu dějin umění AV ČR : katalog výstavy = Josef Sudek: In the studio : from the collection of negatives from the Institute of Art History, CAS : catalogue of the exhibition / autor hlavního textu Vojtěch Lahoda ; překlady Magdalena Wells, Lawrence Wells. Praha : Artefactum, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., 2016. 37 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
 7. Volný čas objektivem šlechty / autoři textu: Valburga Vavřinová, Jan Županič, Katarína Bányászová (Takácsová), Tímea Mátéová, Markéta Slabová, Petra Medříková, Radek Polách, Lenka Vaňková, Libuše Ruizová, Jitka Bukovjanová, Přemysl Krejčiřík, Miloš Hořejš. Praha : Národní památkový ústav, 2016. 207 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
 8. Zmizelý svět Podkarpatské Rusi ve fotografiích Rudolfa Hůlky (1887-1961) = The lost world of Subcarpathian Rus' in the photographs of Rudolf Hůlka (1887-1961) / Hana Opleštilová, Lukáš Babka. Praha : Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna, 2014. 291 s
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
 9. Civilizované iluze : fotografická sbírka Muzea umění Olomouc : [výstava : Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, 8. března - 20. května 2012] = Civilised illusions : photopraphy collection of the Olomouc Museum of Art : [exhibition : Olomouc Museum of Art - Museum of Modern Art, March 8 - May 20, 2012 / editor Štěpánka Bieleszová ; texty Štěpánka Bieleszová, Pavla Vrbová, Pavel Zatloukal] /Muzeum umění (Olomouc, Česko). Olomouc : Muzeum umění, c2012. 287 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
 10. Josef Wünsch : cestovatel / Jana Filák Müldnerová. Praha : Národní muzeum, 2011. 192 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1