Výsledky vyhledávání

 1. Fenomenologicko-pragmatistická interpretace hyperkonektivistického světa : k problémům filosofie informace / Michal Černý. Brno : Masarykova univerzita, 2020. 154 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Fenomenologicko-pragmatistická interpretace hyperkonektivistického světa

  Kniha

 2. V existencialistické kavárně / Sarah Bakewellová ; z anglického originálu At the existentialist café ... přeložil Tomáš Kačer. Brno : Host, 2019. 403 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0, délka fronty rezervací 1
  V existencialistické kavárně

  Kniha

 3. Fenomenologie ducha / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; přeložili Jan Kuneš a Milan Sobotka s počátečním východiskem v překladu Jana Patočky. Praha : Filosofia, 2019. 590 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Fenomenologie ducha

  Kniha

 4. Hegelovo pojetí zkušenosti / Martin Heidegger ; přeložil Ivan Chvatík. Praha : OIKOYMENH, 2019. 83 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Hegelovo pojetí zkušenosti

  Kniha

 5. Ontologická nouze a dnešek / Anna Hogenová. [Praha] : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019. 297 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Ontologická nouze a dnešek

  Kniha

 6. Na rozhraních fenomenologie : transcendence, jevení a zkušenost / Dominique Janicaud ; přeložil Martin Pokorný. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. 215 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Na rozhraních fenomenologie

  Kniha

 7. Spát, běžet a rozumět : šest studií k filosofii života / Alexander Matoušek. Praha : Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., ve spolupráci se spolkem OIKOYMENH, 2019. 119 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Spát, běžet a rozumět

  Kniha

 8. Fenomenologické redukce a vzdělání / David Rybák. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. 391 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Fenomenologické redukce a vzdělání

  Kniha

 9. Pohyb a řád : pokus o fenomenologickou ontologii / Miloslav Bednář. Praha : Togga, spol. s r.o., 2018. 336 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Pohyb a řád

  Kniha

 10. Prostory zjevnosti : dílo ve struktuře světa / Ivan Blecha. Zlín : Archa, 2018. 187 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Prostory zjevnosti

  Kniha