Výsledky vyhledávání

 1. Fenomenologicko-pragmatistická interpretace hyperkonektivistického světa : k problémům filosofie informace / Michal Černý. Brno : Masarykova univerzita, 2020. 154 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Fenomenologicko-pragmatistická interpretace hyperkonektivistického světa

  Kniha

 2. K fenoménu celku v planetární době / Anna Hogenová. V Praze : Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, 2020. 310 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  K fenoménu celku v planetární době

  Kniha

 3. V existencialistické kavárně / Sarah Bakewellová ; z anglického originálu At the existentialist café ... přeložil Tomáš Kačer. Brno : Host, 2019. 403 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  V existencialistické kavárně

  Kniha

 4. Fenomenologie ducha / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; přeložili Jan Kuneš a Milan Sobotka s počátečním východiskem v překladu Jana Patočky. Praha : Filosofia, 2019. 590 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Fenomenologie ducha

  Kniha

 5. Hegelovo pojetí zkušenosti / Martin Heidegger ; přeložil Ivan Chvatík. Praha : OIKOYMENH, 2019. 83 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Hegelovo pojetí zkušenosti

  Kniha

 6. Ontologická nouze a dnešek / Anna Hogenová. [Praha] : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019. 297 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Ontologická nouze a dnešek

  Kniha

 7. Na rozhraních fenomenologie : transcendence, jevení a zkušenost / Dominique Janicaud ; přeložil Martin Pokorný. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. 215 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Na rozhraních fenomenologie

  Kniha

 8. Myslet z druhého místa : k otázce performativní filosofie / Alice Koubová. Praha : Akademie múzických umění v Praze v Nakladatelství AMU, 2019. 167 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Myslet z druhého místa

  Kniha

 9. Spát, běžet a rozumět : šest studií k filosofii života / Alexander Matoušek. Praha : Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., ve spolupráci se spolkem OIKOYMENH, 2019. 119 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Spát, běžet a rozumět

  Kniha

 10. Fenomenologické redukce a vzdělání / David Rybák. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. 391 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Fenomenologické redukce a vzdělání

  Kniha