Výsledky vyhledávání

 1. Jevištní tvar jako jedna z možných metod výuky češtiny pro cizince / Marie Boccou Kestřánková. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. 275 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Jevištní tvar jako jedna z možných metod výuky češtiny pro cizince

  Kniha

 2. Cesta do pohádky : literárně-dramatické projekty pro MŠ / Jitka Míčková ; ilustrace Zdeňka Voštová. Praha : Portál, 2019. 146 stran, 13 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Počet ex. : 2, z toho volných 1
  Cesta do pohádky

  Kniha

 3. Dramatika, hra a tvořivost / Eva Machková. Jinočany : H & H, 2017. 279 stran
  Počet ex. : 3, z toho volných 0
  Dramatika, hra a tvořivost

  Kniha

 4. Aplikácia didaktickej hry a dramatizačných metód u sociálne znevýhodnených žiakov v nultom ročníku / Mária Vargová, Zuzana Chanasová. Integrativní přístup v primárním vzdělávání : sborník z konference s mezinárodní účastí 8 s.
  Článek

  Článek

 5. Indiáni : [praktické náměty na tvořivé a dramatické činnosti v předškolním vzdělávání / autoři Markéta Košťálová, Lenka Nováčková, Ivana Polerecká]. Praha : Raabe, c2014. 115 s.
  Počet ex. : 2, z toho volných 2
  Indiáni

  Kniha

 6. Endele, bendele, tak i tak, budeme si spolu hrát : [praktické náměty na tvořivé a dramatické činnosti v předškolním vzdělávání / autor Hana Švejdová]. Praha : Raabe, c2014. 82 s.
  Počet ex. : 2, z toho volných 1
  Endele, bendele, tak i tak, budeme si spolu hrát

  Kniha

 7. Kůry, můry, ven, ať je krásný den : [praktické náměty na tvořivé a dramatické činnosti v předškolním vzdělávání / autor Hana Švejdová]. Praha : Raabe, c2014. 92 s.
  Počet ex. : 2, z toho volných 1
  Kůry, můry, ven, ať je krásný den

  Kniha

 8. Rozvoj osobnosti dramatickou hrou / Brian Way ; [z anglického originálu ... přeložila a doslov napsala Eva Machková]. Praha : Sdružení pro tvořivou dramatiku : 2014. 232 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Rozvoj osobnosti dramatickou hrou

  Kniha

 9. Metodická príručka pre prípravné štúdium literárno-dramatického odboru ľudovej školy umenia / Xénia Gracová. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1981. 69 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Kniha

  Kniha