Výsledky vyhledávání

 1. Diskriminace z důvodu pohlaví - jde jen o "pár shnilých jablek"? / Barbara Havelková. Jurisprudence Roč. 28, č. 4 (2019), s. 15-28
  Článek

  Článek

 2. Marek Fryšták: Znalecké dokazování v trestním řízení. Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 124, ISBN 978-80-7598-385-5 / Tomáš Vojtíšek. Trestní právo Roč. 23, č. 235(3) (2019), s. 40
  Článek

  Článek

 3. Nestrannost soudce při dokazování v trestním řízení / Anežka Pudilová. Trestní právo Roč. 23, č. 235(3) (2019), s. 10-20
  Článek

  Článek

 4. Trestní právo a právní stát : sborník příspěvků z konferencí pořádaných Unií obhájců ČR v letech 2017-2018 / Tomáš Gřivna, Hana Šimánová (eds). Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019. 287 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Trestní právo a právní stát

  Kniha

 5. Příspěvek do diskuse o povaze ustanovení § 8 odst. 5 TOPO: úvaha nad možností zatížit obviněnou právnickou osobu důkazním břemenem / Tomáš Gřivna, Hana Šimánová. Trestní právo Roč. 22, č. 230(2) (2018), s. 8-18
  Článek

  Článek

 6. Dokazování v trestním řízení : trestněprávní a kriminalistické aspekty / Jan Chmelík, Eduard Bruna. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2018. 225 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Dokazování v trestním řízení

  Kniha

 7. Kamerové systémy a důkazní hodnota informací, které jsou jejich prostřednictvím opatřeny / Jan Chmelík. Trestní právo Roč. 22, č. 229(1) (2018), s. 20-27
  Článek

  Článek

 8. Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces / Jiří Jelínek a kolektiv. Praha : Leges, 2018. 536 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces

  Kniha

 9. Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze / Petra Zaoralová. Praha : Leges, 2018. 320 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

  Kniha

 10. Možnosti využití úředních záznamů o výpovědi a protokolů o výslechu svědka v řízení před soudem / Roman Svatoš. Trestní právo Roč. 20, č. 3 (223) (2016), s. 13-20
  Článek

  Článek