Výsledky vyhledávání

 1. Dětská neurochirurgie v kazuistikách / Helena Homolková a kol.. Praha : Maxdorf, [2020]. 159 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Dětská neurochirurgie v kazuistikách

  Kniha

 2. Estetické operace nosu v klinické praxi / Jan Měšťák. Praha : Grada Publishing, 2020. 207 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Estetické operace nosu v klinické praxi

  Kniha

 3. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. Praha : SZdN, 1950-
  Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca

  Časopis

 4. Československá pediatrie : časopis Československé pediatrické společnosti sekce Československé lékařské společnosti J.E. Purkyně. Praha : Státní zdravotnické nakladatelství, 1955-
  Československá pediatrie

  Časopis

 5. The journal of bone & joint surgery : JB & JS. Praha : MediPress s.r.o., 2016-
  The journal of bone & joint surgery

  Časopis

 6. Ortopedie : dvouměsíčník pro ortopedy, traumatology a revmatology. Praha : Medakta, 2007-
  Ortopedie

  Časopis

 7. Pod kudlu! : 29 pozoruhodných operací v dějinách chirurgie / Arnold van de Laar ; z holandského originálu Onder het mes přeložila řPetra Schürová. Praha : Dobrovský s. r. o., 2020. 397 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Pod kudlu!

  Kniha

 8. Rozhledy v chirurgii : měsíčník Československé chirurgické společnosti pro tvorbu domácí a rozhledy po chirurgii zahraniční. Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1937-
  Rozhledy v chirurgii

  Časopis

 9. Úrazová chirurgie : časopis České společnosti pro úrazovou chirurgii. Ostrava : Česká společnost pro úrazovou chirurgii, 1996-
  Úrazová chirurgie

  Časopis

 10. Ošetřovatelství v chirurgii / Hana Čoupková, Pavel Marcián, Vladislava Marciánová, Lucie Přikrylová, Ludmila Rážková, Lenka Slezáková. Praha : Grada Publishing, 2019-. ^^^svazky
  Ošetřovatelství v chirurgii

  Kniha