Výsledky vyhledávání

 1. Traseologická analýza neolitické štípané industrie z lokalit Bylany, Miskovice, Mšeno, Tachlovice / Linda Hroníková ; Miroslav Popelka, Renata Šmidtová, editoři 30 1 2012. V Praze : Karolinum, 2012. 176 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Časopis - svázaný ročník periodika

  Časopis - svázaný ročník periodika

 2. Raně středověké pohřebiště v Zelenči / Michal Lutovský, Jaroslav Špaček ; s příspěvky Milana Stloukala, Jiřího Hoška, Kateřiny Tomkové, Šárky Křížové a Tomáše Vaculoviče. Praha : Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 2020. 215 stran
  Počet ex. : 2, z toho volných 2
  Raně středověké pohřebiště v Zelenči

  Kniha

 3. Ze sbírek muzea - keramická zásobnice / Jan Prostředník. Muzejní čtvrtletník Roč. 17, č. 1 (2020), s. 7
  Článek

  Článek

 4. Nová archeologická lokalita pod Kadeřavcem / Roman Sirovátka. Muzejní čtvrtletník Roč. 17, č. 1 (2020), s. 5
  Článek

  Článek

 5. Za "drahými" kameny do pravěku Českého ráje a Podkrkonoší / Martin Witkowski ; Jiří Dvořák, Jan Prostředník. Krkonoše. Jizerské hory Roč. 53, č. 2 (2020), s. 42-44
  Článek

  Článek

 6. Archeologie západních Čech. V Plzni : Západočeské muzeum, p.o., 2010-
  Archeologie západních Čech

  Časopis

 7. Hamr nebo kovárna ze 17. století v Olešnici u Turnova / Jan Prostředník. Muzejní čtvrtletník Roč. 17, č. 3 (2020), s. 4
  Článek

  Článek

 8. Hmotná kultura sklářské osady se sklárnou Nová Huť (1750-1875) v Lužických horách / Michal Gelnar, Otto Kočí. Bezděz : vlastivědný sborník Českolipska 29 (2020), s. 141-154
  Článek

  Článek

 9. Kněží hora u Katovic : pravěké a raně středověké výšinné sídliště a hradiště v jižních Čechách = Kněží hora near Katovice : prehistoric and early medieval hilltop settlement and hillfort in South Bohemia / Petr Menšík a kolektiv (Petr Menšík, Ladislav Čapek, Josef Hložek, Lenka Starková, Petr Kočár, Romana Kočárová, Zdeňka Sůvová, Zlata Gersdorfová, Vlastimil Král, Antonín Majer, Petr Šída). Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020. iii, 307 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Kněží hora u Katovic

  Kniha

 10. Svět středověkých her : katalog výstavy / Aleš Hoch (ed.). Jihlava : Muzeum Vysočiny ; 2020. 157 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Svět středověkých her

  Kniha