Výsledky vyhledávání

 1. Poetická geometrie : moderní architektura ve fotografiích Josefa Sudka / Mariana Kubištová. V Praze : Uměleckoprůmyslové museum v Praze ve spolupráci s nakladatelstvím Karel Kerlický - KANT, 2018. 119 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
 2. Josef Sudek: Topografie sutin = Josef Sudek: The topography of ruins / Katarína Mašterová (ed.) ; překlady do angličtiny: Hana Logan, Keith Jones, Stephan von Pohl, Barbora Štefanová, překlady do češtiny: Martin Micka. Praha : Artefactum, 2018. 221 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
 3. Instant presence: representing art in photography / edited by Hana Buddeus, Katarína Mašterová and Vojtěch Lahoda. Prague : Artefactum, Institute of Art History of the Czech Academy of Sciences, 2017. 319 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
 4. Josef Sudek: V ateliéru : ze sbírky negativů Ústavu dějin umění AV ČR : katalog výstavy = Josef Sudek: In the studio : from the collection of negatives from the Institute of Art History, CAS : catalogue of the exhibition / autor hlavního textu Vojtěch Lahoda ; překlady Magdalena Wells, Lawrence Wells. Praha : Artefactum, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., 2016. 37 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
 5. Architektura Hradce Králové na fotografiích Josefa Sudka / Jiří Zikmund, Ladislav Zikmund-Lender (eds.). Praha : Zikmund Hradec Králové, 2014. 116 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
 6. Josef Sudek v rozhovorech a vzpomínkách / ["Vzpomínky na Josefa Sudka" uspořádal Petr Hron ; sborník "Pocta Josefu Sudkovi" uspořádal Jaroslav Anděl ; rozhovory shromáždila, knihu k vydání připravila ... Adéla Petruželková]. Praha : Torst, 2014. 422 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
 7. Labyrinty / Josef Sudek ; [úvodní studii napsala Daniela Hodrová ; doslov napsal Antonín Dufek ; stručný životopis napsali Anna Fárová a Josef Moucha]. Praha : Torst, 2013. 78 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
 8. Svatý Vít / Josef Sudek ; [úvodní studii napsal Josef Moucha ; stručný životopis autora napsali Anna Fárová a Josef Moucha]. Praha : Torst, 2010. 103 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
 9. Prales Mionší / Josef Sudek ; [doprovodné studie napsali Antonín Dufek, Petr Helbich a Tomáš Vrška ; stručný životopis autora napsala Anna Fárová a Josef Moucha]. Praha : Torst, 2009. 83 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
 10. Reklama / Josef Sudek ; [úvodní studii napsal Vojtěch Lahoda ; stručný životopis autora napsala Anna Fárová]. Praha : Torst, 2008. 91 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1