Výsledky vyhledávání

 1. Turista v Náchodě : průvodce a výlety Náchodem a jeho okolím / Jan Karel Hraše. Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 2019. 1 online zdroj (11 stran)
  E-kniha

  E-kniha

 2. Teorie oceňování nemovitých věcí / Robert Kledus, Pavel Klika. Brno : Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2019. 1 online zdroj (131 stran)
  Teorie oceňování nemovitých věcí

  E-kniha

 3. Study on energy poverty in the Danube Region / Igor Kytka, Tomáš Vácha, Zdenko Malík, Jan Včelák, Soňa Nosková. Prague : University Centre for Energy Efficient Buildings CTU, 2019. 1 online zdroj (61 stran)
  E-kniha

  E-kniha

 4. Směrnice IFLA o knihovnických službách osobám s dyslexií : přepracované a rozšířené vydání / z anglického originálu IFLA guidelines for library services to persons with dyslexia - revised and extended version 2014 přeložila Ivana Čiháková /Mezinárodní federace knihovnických asociací a institucí. Praha : Národní knihovna ČR - Knihovnický institut, 2019. 1 online zdroj (73 stran)
  Směrnice IFLA o knihovnických službách osobám s dyslexií

  E-kniha

 5. Nápady, náměty a scénáře na setkání rodičů a nejmenších čtenářů v knihovnách / Markéta Poživilová. Praha : Národní knihovna České republiky, Knihovnický institut, 2019. 1 online zdroj (71 stran)
  Nápady, náměty a scénáře na setkání rodičů a nejmenších čtenářů v knihovnách

  E-kniha

 6. Řízení rizik procesů spojených se zhotovením technického díla a jeho uvedením do provozu / Dana Procházková, Jan Procházka, Jiří Lukavský, Václav Beran, Veronika Šindlerová. Praha : ČVUT v Praze, 2019. 1 online zdroj (207 stran)
  Řízení rizik procesů spojených se zhotovením technického díla a jeho uvedením do provozu

  E-kniha

 7. Zapojení dětí do mimosoudních rozhodovacích procesů : sborník z konference : 21.-22.5.2018, Brno / editor: Robin Brzobohatý ; autoři příspěvků: Lesley Allport, Ondřej Bouša, Zlata Brůžková, Robin Brzobohatý, Adrienne Cox, Rachael Field, Janet Mueller, Dana Nedělníková, Ann O´Kelly, Lisa Parkinson, Lenka Poláková, Eva Růtová. [Brno] : Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, 2019. 1 online zdroj (149 stran)
  Zapojení dětí do mimosoudních rozhodovacích procesů

  E-kniha

 8. Národní dotační zdroje : příležitosti a možnosti pro města a obce z národních zdrojů / pro Svaz měst a obcí ČR zpracoval odborný tým MEPCO, s.r.o., Mezinárodní poradenské centrum obcí. Praha : Svaz měst a obcí České republiky, 2019. 1 online zdroj (158 stran)
  Národní dotační zdroje

  E-kniha

 9. Rovný přístup : knihovny a skupiny ohrožené sociálním vyloučením : metodická příručka pro práci knihoven se sociálně vyloučenými a sociálním vyloučením ohroženými skupinami uživatelů / k vydání připravily Jarmila Burešová, Miroslava Sabelová. Praha : Národní knihovna České republiky, Knihovnický institut, 2018. 1 online zdroj (63 stran)
  Rovný přístup

  E-kniha

 10. Multicultural politics of recognition and postcolonial citizenship : rethinking the nation / Rachel Busbridge.. Abingdon, Oxon ; Routledge, 2018. 187 pages
  E-kniha

  E-kniha