Výsledky vyhledávání

 1. Plešivec. Proměny jedné šumavské osady v letech 1945 až 1953 / Aneta Čadová. Historie 2014 : sborník prací z celostátní studentské vědecké konference : Liberec 23.-24. dubna 2015 S. 285-316
  Článek

  Článek

 2. Zajišťování movitého majetku osob považovaných za Němce na Liberecku v letech 1945-1951 = Securing the movable possessions of persons considered as Germans in Liberec area in the years 1945-1951 / Jitka Císařová. Fontes Nissae = Prameny Nisy : historie, památky, umění Roč. 19, č. 1 (2018), s. [22]-45
  Článek

  Článek

 3. Rakousko v první studené válce, 1945-1955 : i slabí mají sílu / Günter Bischof ; z anglického originálu Austria in the first Cold War, 1945-55 : the leverage of the weak ... přeložila Zuzana Gabajová. Praha : Academia, 2017. 415 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Rakousko v první studené válce, 1945-1955

  Kniha

 4. Poválečný Liberec - město v pohraničí / Kateřina Lozoviuková. Život na československých hranicích a jejich překračování v letech 1945-1989 S. 18-40
  Článek

  Článek

 5. Photography and place [electronic resource] : seeing and not seeing Germany after 1945 / Donna West Brett.. New York ; Routledge, 2016. xv, 222 p.
  E-kniha

  E-kniha

 6. Rudá hrozba : antikomunismus v USA 1917-1954 / Daniel Srch. Praha : Epocha : [2016]. 180 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Rudá hrozba

  Kniha

 7. "Pojď s námi budovat pohraničí!" : osídlování a proměna obyvatelstva bývalých Sudet 1945-1952 / Andreas Wiedemann ; z německého originálu "Komm mit uns das Grenzland aufbauen!" Ansiedlung und neune Strukturen in den ehemaligen Sudetengebieten 1945-1952 ... přeložil Petr Dvořáček. Praha : Prostor, 2016. 471 stran
  Počet ex. : 3, z toho volných 1
  "Pojď s námi budovat pohraničí!"

  Kniha

 8. Návraty : poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy / Kateřina Králová, Hana Kubátová (edd.). Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. 385 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Návraty

  Kniha

 9. Zdivočelý kontinent : Evropa po druhé světové válce / Keith Lowe ; přeložily Marie Šmilauerová a Zuzana Šťastná. Praha ; Paseka, 2015. 423 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Zdivočelý kontinent

  Kniha

 10. Svéhlavá periferie : každodennost diktatury KSČ na příkladu Šumperska a Zábřežska v letech 1945-1960 / Jaromír Mrňka. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2015. 216 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Svéhlavá periferie

  Kniha