Výsledky vyhledávání

 1. Lidská práva za mřížemi : ústavněprávní aspekty omezování osobní svobody / Helena Hofmannová, Karel Řepa, Laura Otýpková. Praha : Auditorium, 2021. 338 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Lidská práva za mřížemi

  Kniha

 2. Správní právo : (soubor zákonů) /Česko. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., [2021]. 824 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Správní právo

  Kniha

 3. Ústavní právo a koronavirus / Marek Antoš, Jan Wintr (eds.). Praha : Leges, 2021. 154 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Ústavní právo a koronavirus

  Kniha

 4. Dovolání s akcentem na ústavněprávní konformitu / Antonín Stanislav. Praha : Wolters Kluwer, 2020. xi, 111 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Dovolání s akcentem na ústavněprávní konformitu

  Kniha

 5. Když se ústavní konstrukce neberou vážně. Na okraj řízení o ústavní žalobě proti prezidentu republiky / Jan Malíř. Jurisprudence Roč. 29, č. 1 (2020), s. 1-14
  Článek

  Článek

 6. Občanské vedení ozbrojených sil v teorii a české praxi / Jakub Dienstbier. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Vol. 66, 2 (2020), s. 169-194
  Článek

  Článek

 7. Lidská důstojnost : kritická reflexe jejího postavení a funkcí v ústavním právu / Filip Horák. Praha : Leges, 2019. 123 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Lidská důstojnost

  Kniha

 8. Prozařování principů a zásad ústavního a evropského práva do jiných právních odvětví / Monika Forejtová (ed.). Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019. iv, 142 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Prozařování principů a zásad ústavního a evropského práva do jiných právních odvětví

  Kniha

 9. Hodnocení  4/5, hodnoceno 1x
  25 let Ústavy České republiky / Vojtěch Šimíček (ed.). Praha : Leges, 2019. 161 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  25 let Ústavy České republiky

  Kniha

 10. Monitoring judikatury soudů České republiky : období: prosinec 2018 - únor 2019 / Připravil: Jan Tryzna. Jurisprudence Roč. 28, č. 2 (2019), s. 47-52
  Článek

  Článek