Výsledky vyhledávání

 1. Lidská důstojnost : kritická reflexe jejího postavení a funkcí v ústavním právu / Filip Horák. Praha : Leges, 2019. 123 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Lidská důstojnost

  Kniha

 2. Prozařování principů a zásad ústavního a evropského práva do jiných právních odvětví / Monika Forejtová (ed.). Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019. iv, 142 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Prozařování principů a zásad ústavního a evropského práva do jiných právních odvětví

  Kniha

 3. 25 let Ústavy České republiky / Vojtěch Šimíček (ed.). Praha : Leges, 2019. 161 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  25 let Ústavy České republiky

  Kniha

 4. Ilustrovaná Ústava České republiky / ilustroval Jindřich Janíček /Česko. V Praze : 82 Bøok & Design Shõp : 2018. 157 stran
  Počet ex. : 2, z toho volných 2
  Ilustrovaná Ústava České republiky

  Kniha

 5. Evropské hodnoty a ústavní garance právního státu a demokracie : východiska a perspektivy : sborník příspěvků ze studentské části mezinárodní konference / Monika Forejtová (ed.). Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018. iii, 116 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Evropské hodnoty a ústavní garance právního státu a demokracie

  Kniha

 6. Právní stát ve světle evropských hodnot a ústavních garancí demokracie v mezinárodní perspektivě / Monika Forejtová a kol.. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018. 280 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Právní stát ve světle evropských hodnot a ústavních garancí demokracie v mezinárodní perspektivě

  Kniha

 7. Svévole zákonodárce v judikatuře Ústavního soudu / Jana Kokešová. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Vol. 64, 3 (2018), s. 189-204
  Článek

  Článek

 8. České státní právo / napsal Al. Rašín. Střední Evropa Č. 143 (srpen 2018), s. 89-128
  Článek

  Článek

 9. Působnost Listiny základních práv EU v kontextu judikatury Ústavního soudu ČR / Magdaléna Svobodová. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Vol. 64, 4 (2018), s. 53-63
  Článek

  Článek

 10. Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí / Aleš Gerloch, Katarzyna Žák Krzyžanková (eds). Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. 715 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí

  Kniha