Výsledky vyhledávání

 1. Občanské právo hmotné / Jan Dvořák, Jiří Švestka, Michaela Zuklínová a kolektiv. Praha : Wolters Kluwer, 2016-. ^^^svazků
  Občanské právo hmotné

  Kniha

 2. Občanské právo hmotné / Jan Dvořák, Jiří Švestka, Michaela Zuklínová a kolektiv. Praha : Wolters Kluwer, 2013-. ^^^svazků
  Občanské právo hmotné

  Kniha

 3. Nájemní smlouva, zvláštní ustanovení o nájmu bytu : § 663 - § 719 občanského zákoníku : podrobný komentář k jednotlivým ustanovením včetně vybrané judikatury a komentáře k právní úpravě této problematiky v novém občanském zákoníku (zákon č.89/2012 Sb.) / Michaela Zuklínová, Pavla Schödelbauerová. Praha : Linde Praha, 2012. 319 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Nájemní smlouva, zvláštní ustanovení o nájmu bytu

  Kniha

 4. Právní úkony : § 34 - § 51 občanského zákoníku : podrobný komentář k jednotlivým ustanovením včetně vybrané judikatury a komentáře k právní úpravě této problematiky v tzv. novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) / Michaela Zuklínová. Praha : Linde Praha, 2012. 134 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Právní úkony

  Kniha

 5. Spoluvlastnictví a společné jmění manželů : § 136 - § 151 občanského zákoníku : podrobný komentář k jednotlivým ustanovením včetně vybrané judikatury a komentáře k právní úpravě této problematiky v novém občanském zákoníku (zákon č.89/2012 Sb.) / Michaela Zuklínová, Jindřich Psutka. Praha : Linde Praha, 2012. 161 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Spoluvlastnictví a společné jmění manželů

  Kniha

 6. Osnova občanského zákoníku / hlavní zpracovatel Karel Eliáš (v rodinněprávní partii společně s Michaelou Zuklínovou). Osnova zákona o obchodních korporacích / hlavní zpracovatel Bohumil Havel (v partii o družstvech společně s Tomášem Dvořákem). Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 574 s.
  Počet ex. : 4, z toho volných 4
  Osnova občanského zákoníku

  Kniha

 7. Smlouva (K otázkám československé občanskoprávní smluvní teorie) / Michaela Zuklínová. Praha : Academia, 1984. 183 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Kniha

  Kniha