Výsledky vyhledávání

 1. Dějiny náboženského myšlení. III, Od Muhammada po dobu křesťanských reforem / Mircea Eliade ; z francouzského originálu Histoire des croyances et des idées religieuses III - De Mahomet à l'âge des réformes ... přeložili Milan Lyčka, Jiří Našinec a Filip Karfík. Praha : OIKOYMENH, 2019. 360 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Dějiny náboženského myšlení

  Kniha

 2. Lovaňské přednášky : příspěvek českých zemí k ideálu moderní vědy / Jan Patočka ; přeložil Filip Karfík. Praha : OIKOYMENH, 2016. 98 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Lovaňské přednášky

  Kniha

 3. Metafyzika / Aristotelés ; přeložil Filip Karfík. Praha : OIKOYMENH, 2015-. ^^^svazků
  Metafyzika

  Kniha

 4. České dějiny mezi Herderem a Hegelem : k Patočkově kritice národního pojetí českých dějin / Filip Karfík. Jan Patočka, české dějiny a Evropa S. 195-205
  Článek

  Článek

 5. Duše a svět : devět studií z antické filosofie / Filip Karfík. Praha : OIKOYMENH, 2007. 248 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Duše a svět

  Kniha

 6. Platonismus a idealismus / Werner Beierwaltes ; z něm. orig. přel. Filip Karfík. Praha : Oikoymenh, 1996. 245 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Platonismus a idealismus

  Kniha

 7. Posvátné a profánní / Mircea Eliade ; přel. Filip Karfík. Praha : Česká křesťanská akademie, 1994. 155 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Posvátné a profánní

  Kniha

 8. Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem / Hans-Georg Gadamer ; z něm. přel. Jan Šindelář ; Filip Karfík. Praha : Ise, 1994. 114 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem

  Kniha

 9. Křesťanství a filosofie : Postavy latinské tradice : Augustinus, Boethius, Jan Eriugena, Anselm z Canterbury, Tomáš Akvinský, Jan Duns Scotus / Filip Karfík, František Vilím ; Václav Němec. Praha : Česká křesťanská akademie, 1994. 146 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Křesťanství a filosofie

  Kniha

 10. O duchu liturgie / Romano Guardini ; Filip Karfík. Praha : Česká křesťanská akademie, 1993. 61 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  O duchu liturgie

  Kniha