Výsledky vyhledávání

 1. Prozařování principů a zásad ústavního a evropského práva do jiných právních odvětví / Monika Forejtová (ed.). Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019. iv, 142 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Prozařování principů a zásad ústavního a evropského práva do jiných právních odvětví

  Kniha

 2. Evropské hodnoty a ústavní garance právního státu a demokracie : východiska a perspektivy : sborník příspěvků ze studentské části mezinárodní konference / Monika Forejtová (ed.). Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018. iii, 116 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Evropské hodnoty a ústavní garance právního státu a demokracie

  Kniha

 3. Právní stát ve světle evropských hodnot a ústavních garancí demokracie v mezinárodní perspektivě / Monika Forejtová a kol.. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018. 280 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Právní stát ve světle evropských hodnot a ústavních garancí demokracie v mezinárodní perspektivě

  Kniha

 4. Dvojjazyčné označování měst a obcí dle Evropské charty regionálních či menšinových jazyků a Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin / Monika Forejtová. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Roč. 61, č. 4 (2015), s. 37-44
  Článek

  Článek

 5. Možnosti podpory Ukrajiny a krajanům na Ukrajině ze strany České republiky jako člena EU / Monika Forejtová. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Roč. 61, č. 4 (2015), s. 191-199
  Článek

  Článek

 6. Občanství v judikatuře Soudního dvora EU v Evropském roce aktivního občanství / Monika Forejtová. Práva a povinnosti spojené s občanstvím Evropské unie v aktuálních souvislostech vývoje unijního práva S. 45-55
  Článek

  Článek

 7. Judikatura soudů Evropské unie a Rady Evropy ve věcech zákazu diskriminace / Monika Forejtová. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 220 s.
  Počet ex. : 2, z toho volných 1, prezenčně 1
  Judikatura soudů Evropské unie a Rady Evropy ve věcech zákazu diskriminace

  Kniha

 8. Spory mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem : řešení a předcházení sporům na pracovišti / [autoři Monika Forejtová, Jiří Siegelstein]. Praha : Svaz průmyslu a dopravy ČR, 2013. 60 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Spory mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

  Kniha

 9. Evropské právo v praxi / Monika Forejtová, Michaela Tronečková. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 246 s.
  Počet ex. : 2, z toho volných 1, prezenčně 1
  Evropské právo v praxi

  Kniha

 10. Mezinárodněprávní ochrana menšin / Monika Forejtová. V Plzni : Západočeská univerzita, 2002. 118, xviii s.
  Počet ex. : 2, z toho volných 2
  Mezinárodněprávní ochrana menšin

  Kniha