Výsledky vyhledávání

 1. Písně o narození Syna Božího : "Ó vinšovaná hodino" / Václav Karel Holan Rovenský. Březnice : JPG plus spol. s tr.o., [2017]. 1 partitura (329 stran) + 1 korepetiční partitura (120 stran) + 28 hlasů
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Hudebnina (noty)

  Hudebnina (noty)

 2. Prozpěvují anjelové [hudebnina] : vánoční písně a koledy pro souborovou hru / upravil Jaroslav Krček. Praha : Český rozhlas, 2014. 1 partitura (20 s.) + 8 hlasů
  Počet ex. : 2, z toho volných 1
  Prozpěvují anjelové

  Hudebnina (noty)

 3. European sacred music [hudebnina] / edited by John Rutter, associate editor Clifford Bartlett. Oxford : Oxford University Press, 2009. 1 sborový zpěvník (vii, 378 s.)
  Počet ex. : 2, z toho volných 2
  European sacred music

  Hudebnina (noty)

 4. 16 trios [hudebnina] : for 2 flutes and alto flute (cello, bassoon) = für 2 Quertflöten und Altflöte (Cello, Fagott) / Turlough O'Carolan ; arranged by Patrick Pföß. Mainz : Schott, c2008. 1 partitura (22 s.) + 3 hlasy
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Hudebnina (noty)

  Hudebnina (noty)

 5. Ballet music [hudebnina] : for descant recorder (or flute or oboe or violin) with harpsichord or piano accompaniment = Ballettmusik : für Sopranblockflöte (oder Flöte oder Oboe oder Violine) mit Cembalo- oder Klavierbegleitung = Musique de ballet : pour flûte à bec soprano (ou flûte ou hautbois ou violon) avec accompagnement de clavecin ou piano = Balettzenék : szopránfurulyára (vagy fuvolára vagy oboára vagy hegedűre) csembaló- vagy zongorakísérettel / Georg Friedrich Händel ; arranged by Bali János, Kecskeméti László ; continuo realization by Nándori Judit. Budapest : Editio Musica Budapest, c2005. 1 partitura (47 s.) + 2 hlasy
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Hudebnina (noty)

  Hudebnina (noty)

 6. Historické a časové písně z doby třicetileté války [hudebnina] / Jaroslav Krček, Jindřich Pecka. Praha : ABM, 1997. 1 particello (55 s.)
  Počet ex. : 2, z toho volných 1
  Historické a časové písně z doby třicetileté války

  Hudebnina (noty)

 7. Music of the Polish Renaissance [hudebnina] : a selection of works from the XVIth and the beginning of the XVIIth century / edited by Józef M. Chomiński and Zofia Lissa. Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1955. 370 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Hudebnina (noty)

  Hudebnina (noty)

 8. Suite a moll für Solo-Flöte und Streichorchester [hudebnina] / von Georg Philipp Telemann ; herausgegeben und mit Vorwort versehen von Horst Büttner. Leipzig : E. Eulenburg, [1936]. 1 partitura (32 s.)
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Hudebnina (noty)

  Hudebnina (noty)