Výsledky vyhledávání

 1. Studentská vědecká a odborná činnost ... Textil ... / Technická univerzita v Liberci - Fakulta textilní, Institut průmyslového inženýrství. V Liberci : Technická univerzita, 2014-. ^^^svazků
  Studentská vědecká a odborná činnost

  Časopis

 2. Workshop pro doktorandy Fakulty strojní a Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci. Liberec : Technical University, 2010-. sv.
  Workshop pro doktorandy Fakulty strojní a Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci

  Časopis

 3. Studentská vědecká a odborná činnost : Technická univerzita v Liberci - Fakulta textilní, Fakulta strojní, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií : Institut průmyslového inženýrství ... /Technická univerzita v Liberci.. V Liberci : Technická univerzita v Liberci, 2009-. sv.
  Studentská vědecká a odborná činnost

  Časopis

 4. Co dokáže textil : odborný program pro veletrh Styl Brno / Fakulta textilní TUL. V Liberci : Technická univerzita, 2007-. sv.
  Co dokáže textil

  Časopis

 5. ... Central European Conference ... : Fibre-Grade Polymers, Chemical Fibres and Special Textiles : ... Liberec, Czech Republic : book of abstracts / Technical University of Liberec, Faculty of Textile Engineering. Liberec : Technical University of Liberec, [1999?]-. ^^^svazků
  ... Central European Conference

  Časopis

 6. Informace o studiu / Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci /Technická univerzita v Liberci.. Liberec : Technická univerzita, [1998]-. sv.
  Informace o studiu

  Časopis

 7. STRUTEX : structure and structural mechanics of textile fabrics : ... international conference ... = struktura a strukturní mechanika textilií : ... mezinárodní konference .... Liberec : Technical University of Liberec, [1994]-. ^^^svazků
  STRUTEX

  Časopis

 8. TEXSCI ... : textile science ... : ... international conference : ..., Liberec, Czech Republic / [organized by Technical University of Liberec, Faculty of Textile Engineering]. Praha : $ Informatorium, [1992]-. sv.
  TEXSCI

  Časopis