Výsledky vyhledávání

 1. Airbnb a jeho dopad na bydlení ve městech a na cestovní ruch : rešerše : evidenční číslo 21-2018 / zpracovala Martina Sanetrníková. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, 2018. 1 online zdroj (6 stran)
  Airbnb a jeho dopad na bydlení ve městech a na cestovní ruch

  Rešerše

 2. Temná turistika - dark tourism : rešerše : evidenční číslo: 56-2016 / zpracovala Martina Sanetrníková. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, 2016. 1 online zdroj (9 stran)
  Temná turistika - dark tourism

  Rešerše

 3. Evropa jako region světového cestovního ruchu : rešerše : evidenční číslo: 48-2015 / zpracovala Jana Halamová. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, 2015. 1 online zdroj (8 stran)
  Evropa jako region světového cestovního ruchu

  Rešerše

 4. Analýza turistických produktů zaměřených na hrady a zámky (nejen) pro děti [elektronický zdroj] : (Frýdlant, Lemberk, Hrubý Rohozec, Sychrov) : rešerše : (dokumentografická jednorázová rešerše) : evidenční číslo 56-2013 / zpracovala Martina Sanetrníková. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2013. 41 záznamů
  Analýza turistických produktů zaměřených na hrady a zámky (nejen) pro děti

  Rešerše

 5. Certifikace v cestovním ruchu [elektronický zdroj] : rešerše : (dokumentografická jednorázová rešerše) : evidenční číslo 18-2013 / zpracovala Martina Sanetrníková. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2013. 64 záznamů
  Certifikace v cestovním ruchu

  Rešerše

 6. Využití technických památek v cestovním ruchu [elektronický zdroj] : rešerše : (dokumentografická jednorázová rešerše) / zpracovala Martina Sanetrníková. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2010. 11 záznamů
  Využití technických památek v cestovním ruchu

  Rešerše