Výsledky vyhledávání

  1. Aura musica : časopis pro sborovou tvorbu, hudební teorii a pedagogiku = international journal of choir writing, music pedagogy and music theory. Ústí nad Labem : PF UJEP, katedra hudební výchovy, 2012-
    Aura musica

    Časopis

  2. Živá hudba : sborník Ústavu teorie hudby Hudební fakulty Akademie múzických umění. Praha : SPN, [1959]-
    Živá hudba

    Časopis