Výsledky vyhledávání

 1. Evropě se daří dobře!? = Europa tut gut!? : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Liberec : Občanské sdružení D.R.A.K. z.s., [2019]. 96 stran
  Počet ex. : 2, z toho volných 1, prezenčně 1
 2. Přes překážky, osudu navzdory / Vítek Formánek, Eva Csölleová. Brno : Šimon Ryšavý, 2019. 330 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
 3. Obrazy a odrazy dětské mozkové obrny : v rehabilitaci, škole a každodennosti / Miroslav Kudláček. Hradec Králové : Gaudeamus, 2019. 185 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
 4. Inkluzivní vzdělávání : efektivní vzdělávání všech žáků / Ladislav Zilcher, Zdeněk Svoboda. Praha : Grada, 2019. 216 stran
  Počet ex. : 3, z toho volných 0, délka fronty rezervací 1
 5. Cestovní ruch osob se zdravotním postižením / Ivica Linderová. Brno : Paido, 2018. 177 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
 6. Kvalita života osob pečujících a osob se zdravotním postižením : výzkumná šetření 2018 / Jan Michalík a kolektiv. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 144 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
 7. Buď silný, ať se stane cokoli / Travis Mills, Marcus Brotherton ; přeložil: Petr Červený. Praha : Dobrovský s.r.o, 2018. 295 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
 8. Duchennovi jezdci, aneb, Život se svalovou dystrofií / Jakub Šudák, Josef Káďa Kadeřábek, Martin Krček. Praha : Brána, 2018. 156 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
 9. Komunikace v teorii a praxi speciální pedagogiky / Jarmila Klugerová a kol.. Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2017. 138 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
 10. Problematika kvality života osob se speciálními potřebami / Libuše Ludíková a kolektiv. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. 158 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1