Výsledky vyhledávání

 1. Rovný přístup : knihovny a skupiny ohrožené sociálním vyloučením : metodická příručka pro práci knihoven se sociálně vyloučenými a sociálním vyloučením ohroženými skupinami uživatelů / k vydání připravily Jarmila Burešová, Miroslava Sabelová. Praha : Národní knihovna České republiky, Knihovnický institut, 2018. 1 online zdroj (63 stran)
  Rovný přístup

  E-kniha

 2. Parkinsonova nemoc a architektura / Jan Tomandl, Irena Šestáková. V Praze : České vysoké učení technické, 2016. 1 online zdroj (31 stran)
  Parkinsonova nemoc a architektura

  E-kniha

 3. Architektonické řešení prostředí pro osoby s Parkinsonovou nemocí / Jan Tomandl, Irena Šestáková. V Praze : České vysoké učení technické, 2014. 1 online zdroj (39 stran)
  Architektonické řešení prostředí pro osoby s Parkinsonovou nemocí

  E-kniha

 4. Univerzální design a přístupnost staveb veřejné hromadné dopravy osobám s tělesným nebo smyslovým handicapem / Blanka Navrátilová. V Praze : FA ČVUT, 2011. 1 online zdroj (32 stran)
  Univerzální design a přístupnost staveb veřejné hromadné dopravy osobám s tělesným nebo smyslovým handicapem

  E-kniha