Výsledky vyhledávání

 1. Posuzování přístupnosti dopravních staveb v systémech veřejné hromadné dopravy. (2. část) : rešerše : evidenční číslo 25-2018 / zpracovala Martina Sanetrníková. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, 2018. 1 online zdroj (3 strany)
  Posuzování přístupnosti dopravních staveb v systémech veřejné hromadné dopravy

  Rešerše

 2. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením : rešerše : evidenční číslo 29-2018 / zpracovala Jana Halamová, Martina Sanetrníková. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, 2018. 1 online zdroj (10 stran)
  Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

  Rešerše

 3. Bezbariérová přístupnost dopravních staveb : rešerše : evidenční číslo: 38-2017 / zpracovala Martina Sanetrníková. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, 2017. 1 online zdroj (6 stran)
  Bezbariérová přístupnost dopravních staveb

  Rešerše

 4. Pracovní rehabilitace z pohledu lidí hledajících práci i zaměstnavatelů : rešerše : evidenční číslo: 5-2017 / zpracovala Jana Halamová, Martina Sanetrníková. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, 2017. 1 online zdroj (6 stran)
  Pracovní rehabilitace z pohledu lidí hledajících práci i zaměstnavatelů

  Rešerše

 5. Informační a komunikační technologie v životě lidí s dětskou mozkovou obrnou : rešerše : evidenční číslo: 17-2015 / zpracovala Jana Halamová. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, 2015. 1 online zdroj (7 stran)
  Informační a komunikační technologie v životě lidí s dětskou mozkovou obrnou

  Rešerše

 6. Integrace jedinců se zdravotním postižením : rešerše : evidenční číslo: 55-2015 / zpracovala Martina Sanetrníková. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, 2015. 1 online zdroj (7 stran)
  Integrace jedinců se zdravotním postižením

  Rešerše

 7. Informační a komunikační technologie a výchova a vzdělávání žáků s postižením [elektronický zdroj] : rešerše : (dokumentografická jednorázová rešerše) : evidenční číslo 31-2013 / zpracovala Martina Sanetrníková. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2013. 142 záznamů
  Informační a komunikační technologie a výchova a vzdělávání žáků s postižením

  Rešerše

 8. Vybrané aspekty pomoci vysokoškolským studentům se zdravotním postižením [elektronický zdroj] : rešerše : (dokumentografická jednorázová rešerše) : evidenční číslo 28-2013 / zpracovala Jana Halamová, Martina Sanetrníková. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2013. 34 záznamů
  Vybrané aspekty pomoci vysokoškolským studentům se zdravotním postižením

  Rešerše

 9. Pacient se zdravotním postižením [elektronický zdroj] : rešerše : (dokumentografická jednorázová rešerše) / zpracovala Martina Sanetrníková. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2011. 53 záznamů
  Pacient se zdravotním postižením

  Rešerše

 10. Integrace zdravotně postižených na trh práce [elektronický zdroj] : rešerše : (dokumentografická jednorázová rešerše) / zpracovala Martina Sanetrníková. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2010. 115 záznamů
  Integrace zdravotně postižených na trh práce

  Rešerše